Cel ce se pedepseşte singur. Ştefan Bertalan, Florin Mitroi, Ion Grigorescu. Arta şi România în anii ’80-’90, 2009, 334 p.

Volumul coordonat de Erwin Kessler apare în conexiune cu expoziţia omonimă organizată de Institutul Cultural Român la Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti de la Mogoşoaia, în perioada 5 aprilie – 15 mai 2009. Cele 334 de pagini sunt ilustrate cu peste 300 de reproduceri. În volum sunt cuprinse numeroase texte inedite scrise de cei trei artişti, fragmente de jurnal, facsimile, dar şi o amplă cronologie ilustrată a principalelor evenimente culturale, economice, sociale şi politice din perioada 1980-1990, alcătuită de Carola Chişiu. La douăzeci de ani de la căderea comunismului, expoziţia şi volumul reprezintă cea mai consistentă încercare de restituire a sensurilor unei perioade nevralgice din istoria noastră recentă – sfârşitului comunismul, începutului consumismului.