Caiet de sarcini si formulare pentru atribuirea contractului privind servicii de paza 2018 (ATRIBUIT)

ICR intentioneaza sa achizitioneze "Servicii de paza" pentru cele doua sedii ale sale, pentru anul 2018, servicii din categoria celor cuprinse in anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Oferta exprimata in lei/ora fara TVA se va incarca in SEAP pana cel tarziu 14.02.2018, ora 16:00.