Bursele„Lucian Blaga” - sesiunea 2019

Bursele „Lucian Blaga” se adresează cercetătorilor români şi constau în subvenţia  efectuarii un stagiu de 3 (trei) luni în vederea documentării şi cercetării ştiinţifice într-o instituţie culturală dintr-o altă ţară relevantă pentru cercetările propuse. Acest program este dedicat schimburilor academice, vizând doctoranzi şi/saucercetători consacraţi, care lucrează pe o temă de interes pentru cercetarea românească în directă legătură cu o altă temă mai largă ce presupune o perioadă de cercetare desfăşurată în mediul academic străin (universităţi, institute de cercetare, biblioteci etc.) din ţara care face obiectul cercetării candidaţilor, în vederea pregătirii lucrărilor de doctorat și/sau respectiv a lucrărilor de cercetare ce urmează a fi publicate. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, pe baza dosarelorde candidatură primite trebuie să conţină, printre altele, o scrisoare de recomandare din partea coordonatorului lucrării de doctorat, şi/sau scrisorile de confirmare ale instituţiilor unde vor efectua stagiul de cercetare, contactate în prealabil de către candidaţi. Comisia de evaluare poate fi prezidată de către preşedintele Institutului Cultural Român sau unul dintre Vicepreședinți

Numărul de burse acordate anual: 3 (trei)

Durata bursei: 3 (trei) luni

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia : cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de sprijin materia.l

Data limită pentru depunerea dosarelor: 31 mai 2019.

Sumele acordate: 4 500 euro/bursă.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

  1. formularul de înscriere;
  2. CV;
  3. copie dupa actul de identitate/paşaport;
  4. un proiect de cercetare;
  5. 2 (două) scrisori de recomandare (de la coordonatorul lucrării şi de la un alt profesor, de preferinţă un specialist pe tema propusă);
  6. copii printate după studiile publicate în ultimii doi ani în reviste de specialitate recunoscute în domeniul de cercetare ales de către candidat;
  7. un plan de lucru în perioada pentru care se solicită bursă;
  8. scrisoare de confirmare din partea instituţiei unde se va efectua stagiul de cercetare;
  9. în cazul doctoranzilor, copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat.

Documentaţia va fi redactată atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulație internațională.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Valentin Tuturluță - valentin.tuturluta@icr.ro