Bursele pentru românii din afara țării

Bursele pentru românii din afara țării constau în sprijinul financiar pentru un stagiu de două luni într-o instituţie de cultură din România.

Acest tip de bursă este dedicat exclusiv perfecţionării academice, vizând studenţi din anii terminali, masteranzi şi/sau doctoranzi, pentru pregătirea lucrărilor de masterat/doctorat. Bursele, în număr de 3, se acordă cetăţenilor de origine română care trăiesc în afara ţării. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, în baza unui dosar de candidatură, care trebuie să conţină, printre altele, recomandarea din partea coordonatorului lucrării de doctorat/masterat. Tematica proiectelor se va referi la România. Valoarea unei burse este de 2 000 EUR/persoană. Programul de cercetare se întinde pe durata a 2 luni, perioadă indicată de candidaţi în cadrul proiectului de cercetare.


Numărul de burse acordate anual: 3

Perioada de şedere : 2 luni

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia : cercetare şi documentare în domeniile enunţate la Capitolul II, Art.4, punctul 10 (știinte umane și sociale) din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de sprijin material. 

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 martie 2016


(actualizare 8 martie 2016) Termenul limită pentru depunerea dosarelor a fost prelungit până la data de 8 aprilie 2016.


Sumele acordate : 2 000 euro/bursă

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia : cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de sprijin material.


Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

- formularul de înscriere ;

- CV;

- copie dupa actul de identitate/paşaport ;

- un proiect de cercetare;

- 2 scrisori de recomandare (de la coordonatorul lucrării şi de la un alt profesor, de preferinţă un specialist pe tema propusă);

- copie după două dintre studiile publicate în reviste de specialitate, jurnale online recunoscute în domeniul de cercetare aferent;

- perioada pentru care se solicită bursa.

- un plan desfăşurat al activităţii pe care candidatul plănuieşte să o desfăşoare în România;

- cópii după documente oficiale care atestă participarea într-un program masteral/doctoral la o universitate acreditată.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoană de contact: Daniel Nica

daniel.nica@icr.ro

***