Bursele pentru Jurnaliști Culturali Străini

Bursele de cercetare și documentare destinate jurnaliştilor culturali străini constau în susținerea financiară a unui stagiu de documentare de o lună în România, pentru a realiza proiecte vizând promovarea fenomenului cultural românesc în presa străină. Astfel, ICR acordă burse jurnaliştilor străini care propun proiecte de lucru reflectând diverse aspecte ale culturii românești. Selecția dosarelor va fi realizată de o comisie independentă formată din jurnaliști români cu experiență. Dosarele de candidatură depuse trebuie să conțină, printre altele, o scrisoare de recomandare din partea conducerii ziarului/postului radio/TV/asociației unde activează sau a activat candidatul. Numărul de burse acordate anual este de 3 (trei) burse distribuite, în funcţie de perioada convenită împreună cu jurnaliştii desemnaţi câştigători, pe o perioadă aleasă până la sfârșitul anului calendaristic. Aceştia îşi vor desfăşura perioada de documentare pe durata unei luni petrecute în zonele vizate de subiectul acestora.

Numărul de burse acordate anual: 3 (trei).

Durata bursei: 1 lună.

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: jurnalism cultural / film documentar - fotoreportaje.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 iunie 2020.

Sumele acordate: 2 500 euro/bursă.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

a. formularul de înscriere;

b. CV;

c. copie după actul de identitate/paşaport;

d. descrierea proiectului de cercetare, care va conţine trei pagini minimum (MS Office) – având în vedere paşii pe care îi va urma cercetarea, spaţiile pe care candidatul le are în vedere, necesitatea desfăşurării acestei cercetări în România;

e. un portofoliu conţinând articole/înregistrarea unor emisiuni;

f. DVD-uri conţinând filme documentare, înregistrarea unor interviuri, CD-uri conţinând emisiuni în format audio;

g. un număr de 20 de fotografii, alături de albume foto, care să demonstreze interesul candidatului în acest domeniu;

h. scrisoare de recomandare din partea conducerii ziarului/postului de radio/TV/asociaţiei unde activează sau a activat candidatul;

i. scrisoare de intenţie (într-o limbă de circulaţie internaţională).

Documentaţia va fi redactată în limba engleză.