Bursele pentru cercetători străini

(Actualizare: 9 martie 2017)

Bursele destinate cercetătorilor străini constau în sprijinul financiar pentru un stagiu de 2 (două) luni, într-o instituţie de profil din România, în vederea elaborării unei lucrări ce dezbate subiecte ce ţin de diverse sfere ale societăţii româneşti. Programul este dedicat perfecţionării academice, vizând atât doctoranzi care lucrează pe o temă românească, pentru pregătirea lucrărilor de doctorat, cât şi cercetători consacraţi. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, în baza unui dosar de candidatură, care trebuie să conţină, printre altele, recomandarea din partea coordonatorului lucrării de doctorat (după caz).

Numărul de burse acordate anual: 2 (două)

Perioada de şedere: 2 (două) luni

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de sprijin material. Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 noiembrie 2017. Sumele acordate: 2 000 euro / bursă


Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

- formularul de înscriere;

- CV;

- copia după actul de identitate/paşaport;

- un proiect de cercetare;

- 2 (două) scrisori de recomandare (de la coordonatorul lucrării şi de la un alt profesor, de preferinţă un specialist pe tema propusă);

- cópii printate după studiile publicate în ultimii 2 (doi) ani într-o revistă de specialitate recunoscută în domeniul de cercetare ales de către candidat;

- un plan de lucru în perioada pentru care se solicită bursa;

- în cazul doctoranzilor,copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat.

Documentaţia va fi redactată în limba engleză. Candidatul poate utiliza şi limba română în redactarea proiectului de cercetare, în măsura în care acesta face dovadă că are cunoştinţe avansate de limbă.

http://icr.ro/pagini/programul-de-burse-si-rezidente-sesiunea-2017

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Cătălin Rogojinaru catalin.rogojinaru@icr.ro


***

(actualizare 23 noiembrie 2016) Ca urmare a numărului insuficient de dosare depuse, termenul de înscriere se prelungește până la data de 16.12.2016.

Bursa destinată cercetătorilor străini constă în sprijinul financiar pentru un stagiu de trei luni, într-o instituţie de profil din România, în vederea elaborării unei lucrări care dezbate subiecte de ţin de diverse sfere ale societăţii româneşti. Programul este dedicat perfecţionării academice, vizând atât doctoranzi care lucrează pe o temă românească, pentru pregătirea lucrărilor de doctorat, cât şi cercetători consacraţi. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, în baza unui dosar de candidatură, care trebuie să conţină, printre altele, recomandarea din partea coordonatorului lucrării de doctorat (după caz).

Numărul de burse acordate anual: 4

Perioada de şedere: 3 luni

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de sprijin material.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 noiembrie 2016

Sumele acordate: 3 000 euro/bursă

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

- formularul de înscriere;

- CV;

- copie dupa actul de identitate/paşaport;

- un proiect de cercetare;

- 2 scrisori de recomandare (de la coordonatorul lucrării şi de la un alt profesor, de preferinţă un specialist pe tema propusă);

- cópii printate după studiile publicate în ultimii 2 ani într-o revistă de specialitate sau pe site-uri recunoscute în domeniul de cercetare ales de către candidat.

- un plan de lucru în perioada pentru care se solicită bursă

- în cazul doctoranzilor, cópii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat la o universitate acreditată.

Documentaţia va fi redactată în limba engleză. Candidatul poate utiliza şi limba română în redactarea proiectului de cercetare, în măsura în care acesta face dovadă că are cunoştinţe avansate de limbă.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Cătălin Rogojinaru catalin.rogojinaru@icr.ro

***

Actualizare 30 martie 2018

REZULTATE (sesiunea 2018)

Membrii comisiei:

Prof. univ. dr. Liviu Papadima – Prorector al Universității din București, Facultatea de Comunicare și Relații Publice;

Prof. univ. dr. Mihaela Constantinescu – Facultatea de Litere, Universitatea din București;

Prof. univ. dr. Mirela - Luminița Murgescu – Facultatea Istorie, Universitatea din București; Comisia a decis acordarea celor 4 (patru) burse, după cum urmează:

Virginia Popovici (Serbia)

Blasco Sciarrino (Italia)

Monika Danel (Ungaria)

Francesco Magno (Italia)

***

(actualizare 10 martie 2016) - REZULTATE

Membrii comisiei:

Prof. univ. dr. Virgiliu Țârău - Catedra de Istorie Contemporană și Relații Internaționale Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca;

Conf. univ. dr. Nelu-Cristian Ploscaru - Catedra de Istorie modernă a românilor şi universală, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi;

Lect. univ. dr. Bogdan Antoniu - Departamentul de Relatii Internaționale si Studii Europene, Facultatea de Istorie, Universitatea din București;

Comisia a decis acordarea celor 4 (patru) burse, după cum urmează:

Anna Adashinskaya (Federația Rusă)

Mate Rigo (SUA)

Monica Ciobanu (SUA)

Grant Harward (SUA)

***

Rezultatele jurizării - Sesiunea 2014-2015

1. PROIECT: punctaj maxim = 80 - 10%: Obiective - 10%: Originalitate - 5%: Context (plasare literatură) - 10%: Aparat critic - 20%: Argumentare & structură - 10%: Rezultate - 10%: Relevanţa cercetării în România - 5%: Potenţiale relaţii cu România

2. CV şi RECOMANDĂRI: punctaj maxim = 20 - 10%: Studii & competenţe - 10%: Publicaţii

Membrii comisiei: Prof.univ.dr. Ovidiu Bozgan

Conf.univ.dr. Cristina Petrescu

C.S.III.dr. Carmen Burcea 

Comisia a decis acordarea celor 4 (patru) burse, după cum urmează:

Michele Lancione (Republica Italiană)

Roland Clark (Commonwealth of Australia)

Filip Šisler (Republica Cehă)

Antal Berkes (Ungaria) 

Scurtă descriere a fiecărui bursier:  

1.Michele Lancione (Republica Italiană)  Angajat al Universității din Cambridge, departamentul de geografie, în cadrul programului postdoctoral de studii urbane, domnul Michel Lancione este deținător al titlului de doctor în cadrul Universității din Durham, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, în domeniul geografiei umane. Proiectul de cercetare cu care domnul Lancione se prezintă în România poartă denumirea "The Assemblage of Marginality in Bucharest", proiect ce vine în completarea unui vast șir de studii sociale, dintre care amintim: "The spectacle of the poor. Or: "Wow!! Awesome. Nice to know that people care!", "Entanglements of faith: Discourses, practices of care and homeless people in an Italian city of Saints".  

2.Roland Clark ( Australia) Asistent universitar de istorie la Universitatea Eastern Connecticut State, SUA, deținând titlul de doctor din 2008 la Universitatea din Pittsburgh, SUA în domeniul studiilor culturale. Proiectul de cercetare în cadrul programului de doctorat în domeniul istoriei al Universității din Pittsburgh vizează România, intitulându-se "The shepherd of Maglavid: Lived Religion in Interwar Romania" . Fost bursier al Institutului Cultural Român în 2006, domnul Roland Clark a cercetat în numeroase rânduri aspecte ale societății românești, printre care: "Holy Legionary Youth: Fascist Activism in Interwar Romania", "Nationalism, Ethnotheology and Mysticism in Interwar Romania", etc.

 3.Filip Šisler (Republica Cehă) Lector la Universitatea Masaryk din Brno, Facultatea de Arte în cadrul Institutului de Studii Slave, departamentul de filologie slavă și balcanologie. Principalul domeniu de interes este istoria modernă, iar titlul lucrării de doctorat prin care acesta își desfașoară activitatea de cercetare în cadrul Universității din Praga, Facultatea de Științe Sociale este: "Policy of the Romanian state towards its Hungarian minority during the Ceaușescu regime and of the Bulgarian state towards its Turkish minority during the Zhivkov regime". Printre publicațiile sale, domnul Filip Šisler a abordat în mod constant aspecte ale societății românești, lucrarea sa de licență având titlul "Policy of the Romanian state towards its Hungarian minority during the Ceaușescu regime and of the Bulgarian state towards its Turkish minority during the Zhivkov regime", iar teza de disertație intitulându-se "Czechoslovak-Romanian relations 1944-1948".   

4.Antal Berkes (Ungaria)  Doctorand în cadrul Université Paris III (Sorbonne Nouvelle) din Paris, unde studiază istoria relațiilor internaționale (cotutelă cu Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta). Lucrarea sa de cercetare pe care o va aprofunda în România poartă denumirea de "The Optants case: A Hungarian-Romanian dispute", temă pe care a abordat-o și in cadrul altor publicații și cărți: "Optants and Land Reforms after the Paris Peace Treaties", "Small Nations on the Borderlines of Great Powers".

***

Rezultate jurizării - 2013

Criterii de evaluare:

1. PROIECT: punctaj maxim = 80 - 10%:Obiective - 10%: Originalitate - 5%: Context (plasare literatură) - 10%: Aparat critic - 20%: Argumentare & structură - 10%: Rezultate - 10%: Relevanţa cercetării în România - 5% Potenţiale relaţii cu România

2. CV şi RECOMANDĂRI: punctaj maxim = 20 - 10%: Studii & competenţe - 10%: Publicaţii

Membrii comisiei:

Lector Dr. Claudia Maria Udrescu

Conf. Dr. Corina Rădulescu

Lector Dr. Ionuţ Alexandru Tudorie

Comisia a decis acordarea celor 4 (patru) burse, după cum urmează:

Ludmila D. Cojocaru (Rep. Moldova)

Yulia Gordeeva (Polonia)

Cristian Capotescu (Germania)

Olga Beata Bartosiewicz (Polonia)

Burse pentru cercetători străini acordate în 2011

Membrii comisiei:

Lector Dr. Silvia Marton

Dr. Bogdan Iancu

Lector Dr. Călin Cotoi

Bursele au fost acordate următorilor candidaţi:

1. Victor Demiaux (Franţa)

2. Jonathan J. Stillo (SUA)

3. Lavrentia Karamaniola (Grecia)

4. Sergiu Musteaţă (Moldova)

5. Tomas Ogiński (Polonia)

Burse pentru cercetători străini acordate în 2010

Membrii comisiei:

Lector Dr. Luciana Ghica

Lector Dr. Angelo Mitchievici

Prof. Dr. Octavian Nemescu

Prof. Dr. Zoltán Rostás

Dr. Daniel Spânu

Dr. Mălina Voicu

Bursele au fost acordate următorilor candidați:

1. Bruce O'Neill, S.U.A.

2. Gergő Pulay, Ungaria

3. Emilie Morelle, Franta

4. Marius Hentea, S.U.A.

5. José Antonio Mérida Donoso, Spania

Burse pentru cercetători străini acordate în 2009

Membrii comisiei:

Prof. Dr. Alexandru Barnea,

Prof. Dr. Radu Carp Conf. Dr. Liviu Chelcea

Conf. Dr. Victor Rizescu

Prof. Dr. Cornel Codiţă

Conf. Dr. Victoria Aramă

Bursele au fost acordate următorilor candidați:

1. Nerijus Babinskas, Lituania

2. Chris Davis, S.U.A.

3. Katy Fox, Marea Britanie

4. Alexandru Popa, R. Moldova

5. Pawel Rutkowski, Polonia


Individual Grant Application Form Annexes to General Regulations for foreigners General Regulation 2016