Bursele „Ion Mincu” 2017

(Actualizare: 9 martie 2017)

Acest tip de bursă a fost inaugurat în 2013, având drept scop încurajarea absolvenţilor de arhitectură la nivel de masterat şi doctorat în domeniile acestora de activitate și perfecţionarea studiilor, timp de două luni, în cadrul unor instituţii de învăţământ şi cercetare prestigioase din Europa, alese de candidaţi în funcţie de proiectele de cercetare gândite în prealabil.Bursele „Ion Mincu”se acordă arhitecților români în vederea pregătirii lucrărilor științifice pe o temă relevantă pentru societatea academică românească, timp de două luni, în cadrul unor instituţii, atât din străinătate, cât și din România. Se acordă două burse, în valoare de 3 000 de euro/fiecare, anual.Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, în baza unor dosare de candidatură.

Se acordă anual 2 (două) burse, în valoare de 3 000 EUR fiecare, pentru o perioadă de 2 (două) luni.


Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 septembrie 2017.
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia
: arhitectură, urbanism, conservarea patrimoniului cultural şi istoric.
Durata bursei: 2 (două) luni.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

- formularul de înscriere ;

- CV;

- copie dupa actul de identitate/paşaport;

- descrierea proiectului de cercetare, care va conţine 3 (trei) pagini minimum (MS Office) – având în vedere paşii pe care îi va urma cercetarea, spaţiile pe care candidatul le are în vedere, necesitatea desfăşurării acestei cercetări în România;

- un portofoliu: DVD-uri conţinând fotografii şi/sau fotocopii care să demonstreze activitatea practică a candidatului în domeniul ales (planuri urbanistice, machete, materiale redactate pe parcursul anilor de studiu);

- o scrisoare de recomandare din partea profesorului coordonator al lucrării de doctorat;

- scrisoare de intenţie (într-o limbă de circulaţie internaţională)

-copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral sau deţinerea titlului de doctor la o universitate acreditată.

Documentaţia va fi redactată atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

http://icr.ro/pagini/programul-de-burse-si-rezidente-sesiunea-2017

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact:

Cătălin Rogojinaru

catalin.rogojinaru@icr.ro

_______________________________________________


Acest tip de bursă a fost inaugurat în 2013, având în vedere încurajarea absolvenţilor la nivel de master şi doctorat în domeniile arhitectură, urbanism, conservarea patrimoniului cultural şi istoric, și perfecţionarea studiilor, timp de două luni, în cadrul unor instituţii de învăţământ şi cercetare prestigioase din Europa alese de către candidaţi în funcţie de proiectele de cercetare gândite în prealabil.

Se acordă anual două burse, în valoare de 3 000 EUR fiecare, pentru o perioadă de două luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 15 septembrie 2016.  

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: arhitectură, urbanism, conservarea patrimoniului cultural şi istoric.

Durata bursei: 2 luni.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

- formularul de înscriere ;

- CV;

- copie dupa actul de identitate/paşaport;

- descrierea proiectului de cercetare, care va conţine 3 pg. minimum (MS Office) - având în vedere paşii pe care îi va urma cercetarea, spaţiile pe care candidatul le are în vedere, necesitatea desfăşurării acestei cercetări în România,

- un portofoliu conţinând - DVD-uri conţinând - fotografii şi/sau fotocopii care să demonstreze activitatea practică a candidatului domeniul ales (planuri urbanistice, machete, materiale redactate pe parcursul anilor de studiu)

- o scrisoare de recomandare din partea profesorului coordonator al lucrării de doctorat;

- scrisoare de intenţie (într-o limbă de circulaţie internaţională)

- cópii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat sau deţinerea titlului de doctor la o universitate acreditată.

Documentaţia va fi redactată atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Cătălin Rogojinaru

catalin.rogojinaru@icr.ro

***

 

REZULTATE SESIUNEA 2016

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul „Burse Ion Mincu” , şedinţă desfăşurată pe data de 29.11.2016, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

1.

 ALEXANDRA TEODOR   

2.

ANCA-RALUCA MAJARU

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

1.      Prof.univ.dr. Rodica Crișan Manon - Departamentul de Științe Tehnice, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București;

2.      Conf.univ. dr. Elena Codina Dușoiu - Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București ;

3.      Conf.univ. dr. Cerasella Crăciun - Facultatea de Urbanism,Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București

Criteriile generale de evaluare și selecție utilizate au fost următoarele:

PROIECT: punctaj maxim = 80

- 10%: Obiective

- 10%: Originalitate

- 5%: Analiza materialelor digitale

- 10%: Coerența conceptului de cercetare

- 20%: Fezabilitatea proiectului de cercetare cât şi a calendarului propus

- 10%: Rezultate

- 10%: Relevanţa cercetării în ţara şi instituţia aleasă

- 5% Potenţiale relaţii create între instituţia aleasă pentru cercetare şi instituţiile corespondente din România (dacă stagiul se desfășoară în afara țării)

CV şi RECOMANDĂRI: punctaj maxim = 20

- 10%: Studii & competenţe

- 10%: Publicaţii/Contribuții

***

REZULTATE - sesiunea 2015

În urma procedurii de evaluare și selecție a comisiei numite prin ordinul nr. 256/09.10.2015 de Președintele ICR, cât și a validării rezultatelor în cadrul ședinței de Comitet Director al ICR reunit în data de 14 octombrie 2015, cele două burse „Ion Mincu", destinate arhitecților români, au fost acordate candidaților:

Oana-Sorina Pavăl

Florentina Matache

Pentru sesiunea de evaluare și selecție din 2015, componența comisiei a fost următoarea:

Prof. univ. dr. Ana Gabriela Tabacu - Departamentul Bazele Proiectării de Arhitectură, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu"

Șef  lucr. dr. Justin Baroncea - Departamentul Bazele Proiectării de Arhitectură, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu"

Conf. univ. dr. Daciana Daraban - Departamentul Proiectare Urbană şi Peisagistică, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu"

Criteriile generale de evaluare și selecție utilizate au fost următoarele:

Criterii de evaluare

1. PROIECT: punctaj maxim = 80

- 10%: Obiective

- 10%: Originalitate

- 5%: Analiza materialelor digitale

- 10%: Coerența conceptului de cercetare

- 20%: Fezabilitatea proiectului de cercetare cât şi a calendarului propus

- 10%: Rezultate

- 10%: Relevanţa cercetării în ţara şi instituţia aleasă

- 5% Potenţiale relaţii create între instituţia aleasă pentru cercetare şi instituţiile corespondente din România (dacă stagiul se desfășoară în afara țării)

CV şi RECOMANDĂRI: punctaj maxim = 20

- 10%: Studii & competenţe

- 10%: Publicaţii/Contribuții

***

REZULTATE - sesiunea 2014

În urma procedurii de evaluare și selecție a comisiei, numite prin ordinul nr. 425.1/13.10.2014 de Președintele ICR, cât și a validării rezultatelor în cadrul ședinței de Comitet Director al ICR reunit în data de 22 octombrie 2014, cele două burse "Ion Mincu", destinate arhitecților români, au fost acordate următorilor candidați:

Ioana-Cătălina Vărzaru

Ana Mohonea

Pentru sesiunea de evaluare și selecție din 2014, componența comisiei a fost următoarea:Ana-Maria DABIJA - Prorector pentru coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică - dezvoltare - inovare; Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu"; 

Daniel COMȘA - Prodecan al Facultății de Arhitectură, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu"; 

Răzvan LUSCOV - Prodecan al Facultății de Arhitectură de Interior, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu".

Criteriile generale de evaluare și selecție utilizate sunt următoarele:

Criterii de evaluare

1. PROIECT: punctaj maxim = 80

- 10%:Obiective

- 10%: Originalitate 

- 5%: Analiza materialelor digitale

- 10%: Coerența conceptului de cercetare

- 20%: Fezabilitatea proiectului de cercetare cât şi a calendarului propus

- 10%: Rezultate

- 10%: Relevanţa cercetării în ţara şi instituţia aleasă

- 5% Potenţiale relaţii create între instituţia aleasă pentru cercetare şi instituţiile corespondente din România (dacă stagiul se desfășoară în afara țării)

CV şi RECOMANDĂRI: punctaj maxim = 20

- 10%: Studii & competenţe

- 10%: Publicaţii/Contribuții

***

REZULTATE - sesiunea 2013

În anul 2013, comisia a fost alcătuită din: 

Conf. univ. dr. Tiberiu FLORESCU, Decan al Facultăţii de Urbanism, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu"

Conf. univ. dr. Marian MOICEANU, Decan al Facultăţii de Arhitectură, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu"

Conf. univ. dr. Marius Marcu LĂPĂDAT, Decan al Facultăţii de Arhitectură de Interior, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu"

Comisia a decis următoarele criterii de evaluare de selecție:

Criterii de evaluare

1. PROIECT: punctaj maxim = 80

- 10%:Obiective

- 10%: Originalitate 

- 5%: Analiza materialelor digitale

- 10%: Coerența conceptului de cercetare

- 20%: Fezabilitatea proiectului de cercetare cât şi a calendarului propus

- 10%: Rezultate

- 10%: Relevanţa cercetării în ţara şi instituţia aleasă

- 5% Potenţiale relaţii create între instituţia aleasă pentru cercetare şi instituţiile corespondente din România

CV şi RECOMANDĂRI: punctaj maxim = 20

- 10%: Studii & competenţe

- 10%: Publicaţii

Comisia a decis acordarea burselor, după cum urmează: 

Ioana Cristina Ardelean

Gabriel-Ionuț Mândrișcanu


Formular de însrciere pentru burse 2017 Formular de înscriere 2016