Bursele destinate Cercetătorilor Străini - 2024 – Soluționare contestații - REZULTATE

În urma şedinţei de soluționare a contestației depuse, desfăşurată în data de 22.05.2024, rezultatul a fost:

Nr. crt.Nr. contestație / Nr.dosar înregistratMedia inițialăMedia finalăADMIS / RESPINS
1.Contestație Nr. Inreg. R.G. 116/31/ 25.04.2024, pentru Dosar Nr. Inreg. R.G. 89/24 / 29.03.2024.84,3390,67ADMIS

Comisia de soluționare a contestațiilor a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

1. Prof. Univ. Dr. Felicia Dumas -Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Facultăţii de Litere - Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi;

2. Conf. Univ. Dr. Cătălin Constantin - Facultatea de Litere, Universitatea București;

3. Lect.Univ. Dr. Bogdan Iancu - Departamentul de Sociologie al Facultăţii de Ştiinţe Politice

Criteriile generale de evaluare au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.

Rezultatele finale pentru Bursele destinate Cercetătorilor Străini sunt următoarele:

Nr. crt. Număr înregistrare dosarMedia finală 

ADMIS

RESPINS
1.RG89/25/29.03.202497,67ADMIS/PASSED
2.RG89/29/29.03.202497,33ADMIS/PASSED
3.

Contestație RG116/31/25.04.2024

RG89/24/29.03.2024

90,67ADMIS/PASSED