Bursele destinate Cercetătorilor Străini – 2024 – REZULTATE

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursele pentru cercetători străini - 2024, şedinţă desfăşurată în data de 18.04.2024, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Nr. crt.Număr înregistrare dosarMedia finalăADMIS/RESPINS
1.RG89/25/29.03.202497,67ADMIS
2.RG89/29/29.03.202497,33ADMIS
3.RG89/23/29.03.202489,33ADMIS
4.RG89/28/29.03.202487,67RESPINS
5.RG89/24/29.03.202484,33RESPINS
6.RG89/27/29.03.202483RESPINS
7.RG89/26/29.03.202479,67RESPINS
8.RG89/31/29.03.202473,67RESPINS
9.RG89/30/29.03.202416,67RESPINS

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

1. Prof. Univ. Dr. Lăcrămioara Dorina Petrescu -  Director Şcoala Doctorală de Studii Filologice - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi;

2. Conf. Univ. Dr. Karla - Mariana Lupșan - Prodecan al Facultății de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest, Timișoara;

3. Conf.Univ. Dr. Dorina Mihaela Pătrunsu – Facultatea de Filosofie, Universitatea București.

Criteriile generale de evaluare au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.