Bursele „Constantin Brâncuşi” şi „George Enescu", sesiunea 2018

Actualizare 13.11.2017

Bursele George Enescu – sesiunea 2018

Apel la candidatură

Bursele „George Enescu” se acordă muzicienilor şi constau în subvenţia pentru o perioadă de trei luni la instituţii de profil din Paris (în speţă, Cité Internationale des Arts); Obiectivul princial al acestui program este introducerea artiştilor români în circuitul valorilor europene, prin oportunitatea de a lucra într-un mediu artistic internaţional în domeniile muzică și muzicologie.Programul se adresează muzicienilor români cu studii universitare de specialitate încheiate şi cu performanţe recunoscute în domeniu. Sunt oferite două burse anuale „George Enescu“, pentru perioade de câte 3 (trei) luni, termenul limită de depunere a dosarelor pentru sesiunea fiind 15 decembrie, în vederea desfăşurării unor proiecte artistice în atelierul închiriat de România la Cité Internationale des Arts, Paris. Valoarea unei burse este de 4 545 EUR pentru o perioadă 3 (trei) luni. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, personalităţi recunoscute în domeniu, în baza unui dosar de candidatură. Dosarul selectat este trimis spre validare Comisiei de Admitere de la Cité Internationale des Arts.

Numărul de burse acordate anual: 2 (două) burse „George Enescu“: perioadele februarie – aprilie şi august – octombrie.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

- formularul de înscriere;

- CV-ul conţinând informaţie detaliată asupra activităţii competiţionale a candidatului;

- copie după diploma de licenţă; în condiţiile în care candidatul este şi absolvent de studii aprofundate, se vor adăuga copii şi după aceste acte;

- copie după un act de identitate;

- un proiect de lucru, din care să reiasă: justificarea experienţei profesionale şi a competenţei în materie; un nivel artistic care să permită aprofundarea dialogului cu artiştii străini; relevanţa Parisului pentru realizarea proiectului: maximum 2 (două) pagini în care să fie indicate locaţii/muzee/săli de concerte propuse spre vizitare, ce se va studia acolo, ce activităţi se vor depune.

- Pentru muzicieni: una sau mai multe înregistrări pe CD sau memory stick (USB).

- Pentru compozitori: una sau mai multe partituri (nu se acceptă documentaţie în format electronic);

- un dosar de presă;

- perioada pentru care solicită bursa (candidatul clasat pe primul loc în urma selecției va avea prioritate);

- 3 (trei) scrisori de recomandare.

Proiectele de cercetare vor fi redactate atât în limba română, cat şi în limba franceză. http://icr.ro/pagini/programul-de-burse-si-rezidente-sesiunea-2017

Documentele se trimit în format fizic la adresa: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Cătălin Rogojinaru catalin.rogojinaru@icr.ro


(Actualizare: 10 martie 2017)

Candidaţii declaraţi câştigători în cadrul burselor „Constantin Brâncuși”, sesiunea 2017, pentru a reprezenta România la Paris, Cité Internationale des Arts
  1. Bianca Elena Boroș
  2. Gabriela Mateescu


Membrii comisiei de evaluare şi selecţie:

Cătălin Gheorghe Hrimiuc

Dr. Simona Tănăsescu

Prof. univ. dr. Dan Acostioaei

(Actualizare: 8 martie 2017)

Bursele „Constantin Brâncuşi” se acordă artiştilor plastici şi constau în subvenţia pentru un stagiu de trei luni la instituţii de profil din Paris (în speţă, Cité Internationale des Arts);
Bursele „George Enescu” se acordă muzicienilor şi constau în subvenţia pentru o perioadă de trei luni la instituţii de profil din Paris (în speţă, Cité Internationale des Arts);

Obiectivul princial al acestui program este introducerea artiştilor români în circuitul valorilor europene, prin oportunitatea de a lucra într-un mediu artistic internaţional în domeniile arte plastice şi muzică. Programul se adresează artiştilor plastici şi muzicienilor români cu studii universitare de specialitate încheiate şi cu performanţe recunoscute în domeniu. Sunt oferite două burse anuale „Constantin Brâncuşi“ şi două burse anuale „George Enescu“, pentru perioade de câte 3 (trei) luni, termenul limită de depunere a dosarelor pentru sesiunea fiind 15 noiembrie, în vederea desfăşurării unor proiecte artistice în atelierul închiriat de România la Cité Internationale des Arts, Paris. Valoarea unei burse este de 4 545 EUR pentru o perioadă 3 (trei) luni. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, personalităţi recunoscute în cele două domenii, în baza unui dosar de candidatură. Dosarul selectat este trimis spre validare Comisiei de Admitere de la Cité Internationale des Arts.

Numărul de burse acordate anual: 4 (patru) burse (două burse „Constantin Brâncuşi“: perioada mai – iulie şi noiembrie – ianuarie şi două burse „George Enescu“: perioada februarie – aprilie şi august – octombrie).
Domeniilepentru care se organizează evaluarea şi selecţia: muzică şi muzicologie; arte plastice şi vizuale

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 noiembrie 2017.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

- formularul de înscriere;

- CV-ul conţinând informaţie detaliată asupra activităţii competiţionale a candidatului;

- copie după diploma de licenţă; în condiţiile în care candidatul este şi absolvent de studii aprofundate, se vor adăuga copii şi după aceste acte;

- copie după un act de identitate;

- un proiect de lucru, din care să reiasă: justificarea experienţei profesionale şi a competenţei în materie; un nivel artistic care să permită aprofundarea dialogului cu artiştii străini; relevanţa Parisului pentru realizarea proiectului: maximum 2 (două) pagini în care să fie indicate locaţii/muzee/săli de concerte propuse spre vizitare, ce se va studia acolo, ce activităţi se vor depune.

- Pentru artişti – 10-20 de fotografii, cataloage (la plasticieni) în care să se menţioneze data şi dimensiunile reale ale lucrărilor;

- Pentru fotografi – 10-20 de fotografii 24/30 (în medie);

- Pentru video – DVD-uri sau CD-uri;

- Pentru muzicieni – una sau mai multe înregistrări pe casete audio sau CD

- Pentru compozitori – una sau mai multe partituri (nu se acceptă documentaţie în format electronic);

- un dosar de presă;

- perioada pentru care solicită bursa;

- 3 (trei) scrisori de recomandare.

Proiectele de cercetare vor fi redactate atât în limba română, cat şi în limba franceză

Bursa „Constantin Brâncuşi" se acordă artiştilor plastici şi constau în subvenţia pentru un stagiu de trei luni la instituţii de profil din Paris (în speţă, Cité Internationale des Arts);

Bursa „George Enescu" se acordă muzicienilor şi constau în subvenţia pentru o perioadă de trei luni la instituţii de profil din Paris (în speţă, Cité Internationale des Arts);

Obiectivul princial al acestui program este introducerea artiştilor români în circuitul valorilor europene prin oportunitatea de a lucra într-un mediu artistic internaţional în domeniile arte plastice şi muzică. Programul se adresează artiştilor plastici şi muzicienilor români cu studii universitare de specialitate încheiate şi cu performanţe recunoscute în domeniu. Sunt oferite 2 burse anuale „Constantin Brâncuşi" şi 2 burse anuale „George Enescu", pentru perioade de câte 3 luni, termenul limită de depunere a dosarelor pentru sesiunea fiind 15 noiembrie, în vederea desfăşurării unor proiecte artistice în atelierul închiriat de România la Cité Internationale des Arts, Paris. Valoarea unei burse este de 4 545 EUR pentru 3 luni. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, personalităţi recunoscute în cele două domenii, în baza unui dosar de candidatură. Dosarul selectat este trimis spre validare Comisiei de Admitere de la Cité Internationale des Arts.

Numărul de burse acordate anual: 4 burse (2 burse „Constantin Brâncuşi": perioada mai- iulie şi noiembrie - ianuarie şi 2 burse „George Enescu": perioada februarie - aprilie şi august - octombrie) Domeniilepentru care se organizează evaluarea şi selecţia: muzică şi muzicologie; arte plastice şi vizuale.

http://icr.ro/pagini/programul-de-burse-si-rezidente-sesiunea-2017

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact:

Cătălin Rogojinaru

catalin.rogojinaru@icr.ro

_______________________________________________

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 noiembrie 2016.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

- formularul de înscriere;

- CV conţinând informaţie detaliată asupra activităţii competiţionale a candidatului;

- copie după diploma de licenţă; în condiţiile în care candidatul este şi absolvent de studii aprofundate, se vor adăuga copii şi după aceste acte;

- copie după un act de identitate;

- un proiect de lucru, din care să reiasă: justificarea experienţei profesionale şi a competenţei în materie; un nivel artistic care să permită aprofundarea dialogului cu artiştii străini; relevanţa Parisului pentru realizarea proiectului: maxim 2 pagini în care să fie indicate locaţii/muzee/săli de concerte propuse spre vizitare, ce se va studia acolo, ce activităţi se vor depune.

- Pentru artişti - 10-20 de fotografii, cataloage (la plasticieni) în care să se menţioneze data şi dimensiunile reale ale lucrărilor;

- Pentru fotografi - 10-20 de fotografii 24/30 (în medie);

- Pentru video - 2 sau 3 DVD-uri sau CD-uri;

- Pentru muzicieni - una sau mai multe înregistrări pe casete audio sau CD

- Pentru compozitori - una sau mai multe partituri (nu se acceptă documentaţie în format electronic);

- un dosar de presă;

- perioada pentru care solicită bursa;

- 3 scrisori de recomandare;

Proiectele de cercetare vor fi redactate atât în limba română, cat şi în limba franceză.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Cătălin Rogojinaru

catalin.rogojinaru@icr.ro


***

Candidaţii declaraţi câştigători  în cadrul burselor "George Enescu", sesiunea 2017, pentru a reprezenta România la Paris, Cite International des Arts

Sebastian Androne

Alexandru Catau


Membrii comisiei de evaluare şi selecţie:

Prof. univ. dr. Lavinia Coman

Prof.univ.dr. Vasile Ganțolea

Conf. univ. dr. Ladislau-Antoniu Csendes 

***

Rezultatele concursului pentru bursele „Constantin Brâncuşi" oferite de ICR în 2016

Membrii comisiei de evaluare şi selecţie:

Prof. univ. dr. Ileana Pintilie Teleagă

Conf. univ. dr. Daniela Ţurcanu Căruţiu

Curator independent Simona Vilău

Criterii de evaluare:

1.Calitatea proiectului

1.1. Proiectul ca atare

1.2.Proiectul în raport cu locaţia

1.2.1.Contacte relevante

1.3.Fezabilitatea proiectului în intervalul bursei

2.Profilul profesional:

2.1.Interesul activităţii artistice de până acum (expoziţii, recomandări, dosar de presă)

2.2.Legatura dintre experienţa artistică anterioară şi proiect

Candidaţii declaraţi câştigători:

Mona Vătămanu - mai - iulie 2016

Alina Popa - noiembrie 2016 - ianuarie 2017

***

Candidaţii declaraţi câştigători  în cadrul burselor "George Enescu", sesiunea 2016, pentru a reprezenta România la Paris, Cite International des Arts

Mariana Ungureanu

Compozitoare, absolventă a trei masterate dintre care două în domeniul compoziției în cadrul Hogeschool voor Wetenschap & Kunst din Leuven și Universitatea de Muzică din București și unul în domeniul Muzică și Muzicologie în cadrul Universității Paris IV - Sorbonne, doamna Mariana Ungureanu a obținut cel mai mare punctaj în urma evaluării de către comisia de specialiști, aprobată de către Institutul Cultural Român. Proiectul pe care doamna Ungureanu îl va dezvolta la Paris este legat de faimosul roman filozofic al scriitorului Oscar Wilde, "Portretul lui Dorian Gray" și va fi pus în scenă, sub forma operei de cameră "Dorian Grey".  Cu un curriculum vitae impresionant, susținut de o serie de premii și distincții, laureată a festivalului de compoziție de la Hamburg (Klangwerktage) și, mai cu seama, câștigătoare a premiului de compoziție din cadrul Festivalului "George Enescu", sectiunea muzică de cameră (2005), doamna Mariana Ungureanu va reprezenta România la Paris , în cadrul bursei "George Enescu", sesiunea 2016.

 Adela Irina Lorincz

Absolventă de masterat în domeniul stilisticii interpretative instrumentale si vocale, specializarea pian și actualmente doctorandă în cadrul Universității de Muzică din București, doamna Adela Irina Lorincz își va desfășura stagiul de bursă în cadrul Cité International des Arts din Paris cu proiectul "Poezie și muzică în miniatura vocală franceză de la sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX. Ipostaze ale textului poetic din perspectivă componistică și interpretativă", proiect ce are în centru o analiză comparată  asupra diferitelor moduri prin care diverși compozitori au creat melodii pornind de la aceleași texte poetice, la cumpăna celor două secole: XIX-XX.  Nu doar seria de lucrări publicate sau în curs de publicare, ce au în centru cultura epocii medievale ("Aspects of the Hungarian Kingdom Medieval Mentality as shown in the Mural Paintings Depicting the Legend os Saint Ladislas", "Ungaria în timpul dinastiei Arpadienilor" sau "Manifestări artistice în Sudul Franței Medievale. Muzica trubadurilor în secolele XII-XIII", ș.a.) o recomandă pe doamna Lorincz, ci și o impresionantă activitate artistică. Aceasta este susținută de lista cu numeroasele recitaluri și concerte în cadrul unor prestigioase instituții ca Opera Națională București,  Ateneul Român,  Ambasada SUA la București, Ambasada Franței la București.

***

Rezultatele concursului pentru bursele „Constantin Brâncuşi" oferite de ICR în 2015

Membrii comisiei de evaluare şi selecţie: Lector univ. dr. Irina Cărăbaș

Lect. univ. dr. Alexandru Rădvan

Lector univ. dr. Mihai Rusen

Criterii de evaluare: 1.Calitatea proiectului

1.1. Proiectul ca atare

1.2.Proiectul în raport cu locaţia

1.2.1.Contacte relevante

1.3.Fezabilitatea proiectului în intervalul bursei

2.Profilul profesional:

2.1.Interesul activităţii artistice de până acum (expoziţii, recomandări, dosar de presă)

2.2.Legatura dintre experienţa artistică anterioară şi proiect

Candidaţii declaraţi câştigători: Elena Scutaru - mai - iulie 2015

Constantin Rusu - noiembrie 2015 - ianuarie 2016

***

Rezultatele concursului pentru bursele „George Enescu" oferite de ICR în 2015

Membrii comisiei de evaluare şi selecţie:

1. Prof. univ. dr. Mircea Tiberian

2. Prof.univ.dr. Ionel Voineag

3. Prof. univ.dr. Grigore Constantinescu

Criterii de evaluare:

1.performanţa academică a candidaţilor: specializări postuniversitare şi doctorat

2.premii naţionale şi internaţionale

3.calitatea proiectelor propuse

4.performanţa artistică

Candidaţii declaraţi câştigători:

Alexandru Stefan Murariu: martie - aprilie 2015

Dan Variu: august - octombrie 2015

***

Rezultatele concursului pentru bursele „George Enescu" oferite de ICR în 2014

Membrii comisiei de evaluare şi selecţie:

Lector. Univ. Dr. Inna ONCESCU

Dr. Ștefan FIRCA

Prof.asoc.dr. Mihail VÎRTOSU

Criterii de evaluare:

1.performanţa academică a candidaţilor: specializări postuniversitare şi doctorat

2.premii naţionale şi internaţionale

3.calitatea proiectelor propuse

4.performanţa artistică

Candidaţii declaraţi câştigători:

Ozana Kalmuski-Zarea: 7 februarie - 30 aprilie 2014

Ramona Țuțuianu: 1 august - 31 octombrie 2014

Detalii suplimentare: aici

***

Rezultatele concursului pentru bursele „Constantin Brâncuşi" oferite de ICR în 2014

Membrii comisiei de evaluare şi selecţie:

Lector univ. dr. Elena DUMITRESCU

Conf. univ. dr. Iosif KIRALY

Lector univ. dr. Irina CĂRĂBAȘ

Criterii de evaluare:

1.Calitatea proiectului

1.1. Proiectul ca atare

1.2.Proiectul în raport cu locaţia

1.2.1.Contacte relevante

1.3.Fezabilitatea proiectului în intervalul bursei

2.Profilul profesional:

2.1.Interesul activităţii artistice de până acum (expoziţii, recomandări, dosar de

presă)

2.2.Legatura dintre experienţa artistică anterioară şi proiect

Candidaţii declaraţi câştigători:

Daniel-Nicolae Djamo: 1 mai - 31 iulie 2014

Andra Nedelcu: 1 noiembrie 2014 - 31 ianuarie 2015


Formular de înscriere pentru burse 2017 Rezultatele concursului pentru bursele „Constantin Brancusi” oferite de ICR in 2013 Rezultatele concursului pentru bursele „George Enescu” oferite de ICR in 2013 Rezultatele concursului pentru bursele „Constantin Brancusi” oferite de ICR in 2012 Rezultatele concursului pentru bursele „George Enescu” oferite de ICR in 2012 Rezultatele concursului pentru bursele „Constantin Brancusi” acordate de ICR in 2011 Rezultatele concursului pentru bursele „George Enescu” acordate de ICR in 2011 Rezultatele concursului pentru bursele „Constantin Brancusi” oferite de ICR in 2010 Rezultatele concursului pentru bursele „George Enescu” oferite de ICR in 2010 Rezultatele concursului pentru bursele „Constantin Brancusi” oferite de ICR in 2009 Rezultatul concursului pentru bursele „George Enescu” oferite de ICR in 2009