Bursele „Constantin Brâncuși” 2019-2020

REZULTATE 2019

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursele „Constantin Brâncuși”, sesiunea 2019-2020, şedinţă desfăşurată în data de 5.11.2019, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

- Ioana Alexandra Niculescu-Aron

- Andreea Albani

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

1. Prof. univ. dr. Dinu Dumbrăvician - Facultatea de Arte Decorative și Design, Universitatea Națională de Arte București (Design);

2. Prof. univ. dr. Marcel Bunea - Facultatea de Arte Plastice, Universitatea Națională de Arte București (Pictură);

3. Lector univ. dr. Traian Boldea - Facultatea de Arte Plastice, Universitatea Națională de Arte București (Pictură).

Criteriile generale de evaluare stabilite de comisie şi precizate mai jos au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.