Bursele Centenar (destinate românilor din afara granițelor) – sesiunea 2018

Institutul Cultural Român, prin bursele destinate românilor din afara granițelor (bursele Centenar), sprijină financiar, prin două granturi a câte 4 000 de euro fiecare, proiecte relevante pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri Naționale. Bursele centenar constau în sprijinul financiar pentru un stagiu de 2 (două) luni într-o instituţie de cultură din România.

Acest tip de bursă este dedicat exclusiv perfecţionării academice, vizând cercetători consacrați, cu studii de specialitate încheiate. Bursele, în număr de 2 (două), se acordă cetăţenilor de origine română care trăiesc în afara ţării. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, în baza unui dosar de candidatură, care trebuie să conţină, printre altele, recomandarea din partea coordonatorului lucrării de doctorat / masterat.

Valoarea unei burse este de 4 000 EUR/persoană.

Programul de cercetare se întinde pe durata a 2 (două) luni, perioadă indicată de către candidaţi în cadrul proiectului de cercetare.

Numărul de burse acordate anual: 2 (două)

Perioada de şedere: 2 (două) luni

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de sprijin material (științe umane și sociale).

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 mai 2018

Sumele acordate: 4 000 euro/bursă

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

- formularul de înscriere;

- CV;

- copie după actul de identitate/paşaport;

- un proiect de cercetare;

- 2 (două) scrisori de recomandare (de la coordonatorul lucrării şi de la un alt profesor, de preferinţă un specialist pe tema propusă);

- copie după două dintre studiile publicate în reviste de specialitate recunoscute în domeniul de cercetare aferent;

- perioada pentru care se solicita bursă;

- un plan desfăşurat al activităţii pe care candidatul plănuieşte să o desfăşoare în România;

- copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program masteral/doctoral acreditat la o universitate acreditată.

Adresa la care se trimit documentele în format fizic: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti

Persoana de contact: Daniel Nica Daniel.nica@icr.ro

DOCUMENTE / DOCUMENTS:  Formular/ Model Raport / Regulament general // Form / Report Model / General Regulation