Bursele Centenar (destinate românilor din afara granițelor). Rezultate 2018

Update 11.10.2018

Rezultate 2018 – Bursele CENTENAR

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul de burse Centenar, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Nr. crt. 

Numele candidatului 

Media finală

  Admis/Respins

1

Ivana Ivanić

95

  Admis

2

Eugen Ćinč

90 

  Admis


***

Update 12.06.2018 - Prelungire termen de depunere a dosarelor pentru Bursele Centenar (destinate românilor din afara granițelor)

Institutul Cultural Român, prin bursele destinate românilor din afara granițelor (bursele Centenar), sprijină financiar, prin două granturi a câte 4 000 de euro fiecare, proiecte relevante pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri Naționale. Bursele Centenar constau în sprijinul financiar pentru un stagiu de 2 (două) luni într-o instituţie de cultură din România. Acest tip de bursă este dedicată exclusiv perfecţionării academice, vizând cercetători consacrați, cu studii de specialitate încheiate. Bursele, în număr de 2 (două), se acordă cetăţenilor de origine română care trăiesc în afara ţării. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, în baza unui dosar de candidatură, care trebuie să conţină, printre altele, recomandarea din partea coordonatorului lucrării de doctorat / masterat. Valoarea unei burse este de 4 000 EUR/persoană. Programul de cercetare se întinde pe durata a 2 (două) luni, perioadă indicată de către candidaţi în cadrul proiectului de cercetare. Numărul de burse acordate anual: 2 (două). Perioada de şedere: 2 (două) luni. Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de sprijin material (știinte umane și sociale).

Ca urmare a numărului insuficient de dosare depuse, termenul limită de înscriere se prelungește până la data de 30 iunie 2018.


***

Bursele Centenar (destinate românilor din afara granițelor) – sesiunea 2018

Institutul Cultural Român, prin bursele destinate românilor din afara granițelor (bursele Centenar), sprijină financiar, prin două granturi a câte 4 000 de euro fiecare, proiecte relevante pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri Naționale. Bursele centenar constau în sprijinul financiar pentru un stagiu de 2 (două) luni într-o instituţie de cultură din România. Acest tip de bursă este dedicat exclusiv perfecţionării academice, vizând cercetători consacrați, cu studii de specialitate încheiate. Bursele, în număr de 2 (două), se acordă cetăţenilor de origine română care trăiesc în afara ţării. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, în baza unui dosar de candidatură, care trebuie să conţină, printre altele, recomandarea din partea coordonatorului lucrării de doctorat / masterat. Valoarea unei burse este de 4 000 EUR/persoană. Programul de cercetare se întinde pe durata a 2 (două) luni, perioadă indicată de către candidaţi în cadrul proiectului de cercetare. Numărul de burse acordate anual: 2 (două). Perioada de şedere: 2 (două) luni. Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de sprijin material (știinte umane și sociale). Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 mai 2018. Sumele acordate: 4 000 euro/bursă. Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei): formularul de înscriere ; CV; copie după actul de identitate/paşaport; un proiect de cercetare; 2 (două) scrisori de recomandare (de la coordonatorul lucrării şi de la un alt profesor, de preferinţă un specialist pe tema propusă); copie după două dintre studiile publicate în reviste de specialitate recunoscute în domeniul de cercetare aferent; perioada pentru care se solicita bursă; un plan desfăşurat al activităţii pe care candidatul plănuieşte să o desfăşoare în România; cópii după documente oficiale care atestă participarea într-un program masteral/doctoral acreditat la o universitate acreditată. Adresa la care se trimit documentele în format fizic: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti

Persoana de contact: Daniel Nica Daniel.nica@icr.ro


Formular de înscriere 2018 Model Raport bursă 2018 Regulament general burse 2018