Burse pentru traducători profesioniști // Rezidenţe pentru traducători în formare 2018

Bursele pentru traducători

(A). Pentru traducători profesionişti

Programul îşi propune o colaborare cât mai strânsă cu traducătorii profesionişti, specializaţi în traducerea autorilor români* în limbi străine. Candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a traduce în România şi de a interacționa în mod direct cu scriitorii, editorii și traducătorii români, cât şi cu mediul care defineşte literatura română.

Se oferă anual 10 (zece) burse de una sau două luni, în funcție de perioada solicitată de bursier.

Valoarea unei burse: 1 000 EUR sau 2 000 EUR, în funcție de perioada solicitată de bursier
Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 mai 2018;

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: traduceri.

Durata burselor: una sau două luni, în funcție de perioada solicitată de candidat.

Documente necesare pentru înscriere(dosarul de solicitare a bursei):

-CV, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant;

-copie după actul de identitate/pașaport;

-copii ale diplomelor de studii;

-scrisoare de intenţie/proiect de lucru;

-două scrisori de recomandare;

-copie după un contract valabil la momentul depunerii dosarului de candidatură, încheiat cu o editura străină pentru publicarea operei de tradus (proiectul de candidatură) din literatura română.


(B). Rezidenţe pentru traducători în formare

Programul de rezidente îşi propune formarea unei noi generaţii de traducători ai literaturii române într-un număr cât mai mare de limbi străine, precum şi o colaborare mai strânsă cu traducătorii profesionişti existenţi. În acest sens, candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a petrece în România o perioadă, care să le permită cunoaşterea directă a literaturii române şi a mediului care o defineşte. Se acordă 10 (zece) burse a câte 2 000 EUR/persoană/bursă, asigurându-se pentru bursieri un număr de trei cursuri pe săptămână, cu prezența obligatorie, având drept invitați specialiști în trei domenii importante pe care cei zece bursieri le vor parcurge pe durata stagiului: Introducere în limba română – noțiuni de gramatică și sintaxă; Introducere în literatura română și Seminarii de traductologie. Aceste cursuri vor avea loc la sediul Institutului Cultural Român din București, str. Biserica Amzei, nr. 21-23. Menționăm, de asemenea, că acest program are în vedere asigurarea cazării pentru cei zece bursieri pe toată durata stagiului în cadrul complexului Palatele Brâncovenești din Mogoșoaia, cât și asigurarea transportului pentru cursuri între Mogoșoaia-București.

Valoarea unei rezidenţe: 2 000 EUR/persoană

Numărul de rezidenţe acordate anual: 10 (zece)

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 iunie 2018

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia:traduceri

Durata rezidenţelor: 2 (două) luni

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a rezidenţei):

- formularul de înscriere;

- CV, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant;

- copie după actul de identitate/pașaport;

- copii ale diplomelor de studii;

- scrisoare de intenţie/proiect de lucru;

- două scrisori de recomandare.


*Prin autori români se înțelege autori cetățeni români sau originari din România sau autori având ca limbă maternă limba română.


http://www.icr.ro/pagini/burse-pentru-traducatori-profesionisti-rezidente-pentru-traducatori-in-formare-2018

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Daniel Nica daniel.nica@icr.ro