Burse pentru traducători profesioniști

Programul oferit de Institutul Cultural Român îşi propune o colaborare cât mai strânsă cu traducătorii profesionişti, specializaţi în traducerea autorilor români în limbi străine. Candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a traduce în România şi de a interacționa în mod direct cu scriitorii, editorii și traducătorii români, cât şi cu mediul care defineşte literatura română. 

Numărul de burse: 10 (zece) burse de una până la două luni (la alegerea candidatului) în perioada solicitată de acesta. Valoarea unei burse este de 1000/ 2000 EUR (1 000 EUR pentru o lună, respectiv 2 000 EUR pentru cele două luni, împărţiţi în două tranşe egale).

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 iunie 2016

Durata burselor: 1-2 luni 

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei): 

- curriculum vitae, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant; 

- copie după actul de identitate/pașaport;  

- copii ale diplomelor de studii;  

- scrisoare de intenţie/proiect de lucru;  

- două scrisori de recomandare; 

 - copie după un contract încheiat cu o editura străină pentru publicarea unei opere din literatura romană. 


Mai multe informaţii găsiţi aici: http://icr.ro/pagini/burse-pentru-traducatori-profesionisti-rezidente-pentru-traducatori-in-formare