Bursa „Traducători Profesioniști“ - 2024 - REZULTATE

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursa „Traducători Profesioniști“ - 2024, şedinţă desfăşurată în data de 29.03.2024, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Comisia a decis să acorde bursele următorilor candidați:

Nr. crt.Dosar înregistratMedia finală
ADMIS/RESPINS
1.R.G.79/28/19.03.2024.95.67ADMIS
2.R.G.79/29/19.03.2024.91.67ADMIS
3.R.G. 79/31/19.03.2024.90.00ADMIS
4.R.G.73/15/13.03.2024.85.00ADMIS
5.R.G.79/33/19.03.2024.85.00ADMIS


Mediile finale rezultate în urma evaluării sunt următoarele:


Nr. crt.Dosar înregistratMedia finalăADMIS/RESPINS
1.R.G.79/27/19.03.2024.81.67RESPINS
2.R.G.79/32/19.03.2024.76.67RESPINS
3.R.G.79/26/19.03.2024.68.33RESPINS
4.R.G.79/34/19.03.2024.61.67RESPINS
5.R.G.79/30/19.03.2024.58.33RESPINS


Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:


1. Prof. Univ. Dr.Liliana Foşalău – Facultatea de Litere – Catedra de Limba și Literatura Franceză – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

2. Conf. Univ. Dr. Oana Macari – Facultatea de Litere – Catedra Engleză – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

3. Conf. Univ. Dr. Dragoș Zetu – Facultatea de Litere – Catedra Engleză – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Criteriile generale de evaluare au fost dezvoltate având în vedere Regulamentul privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.