Bursa „Rezidențe pentru traducători în formare“ - 2024 - REZULTATE

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursa „Rezidențe pentru traducători în formare“ - 2024, şedinţă desfăşurată în data de 08.04.2024, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Comisia a decis să acorde bursele următorilor candidați:

Nr. crt.Dosar înregistrat
Media finalăADMIS/RESPINS
1.R.G.86/22-26.03.2024.95.67ADMIS
2.R.G.86/24-26.03.2024.92.50ADMIS
3.R.G.86/23-26.03.2024.90.83ADMIS
4.R.G.86/21-26.03.2024.88.17ADMIS
5.R.G.86/19-26.03.2024.76.83ADMIS


Mediile finale rezultate în urma evaluării sunt următoarele:

Nr. crt.Dosar înregistratMedia finalăADMIS/RESPINS
1.R.G.86/20-26.03.2024.71.00RESPINS
2.R.G.86/17-26.03.2024.63.67RESPINS
3.R.G.86/18-26.03.2024.63.33RESPINS
4. R.G.86/16-26.03.2024.53.50RESPINS

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

1. Conf. Univ. Dr. Habil. Mihaela Pop - Prodecan – Facultatea de Litere - Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca;

2. Conf. Univ. Dr. Goldiș Alexandru Vasile - Prodecan – Facultatea de Litere - Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca;

3. Conf. Univ. Dr. Diana – Magdalena Nechit – Facultatea de Litere si Arte- Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;

Criteriile generale de evaluare au fost dezvoltate având în vedere Regulamentul privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.