Bursa pentru literatură ”Scriitorul/Scriitoarea oraşului Graz”

Regulament de acordare a bursei de literatură "Scriitorul/Scriitoarea oraşului Graz"

Aplicaţii în perioada: 1 septembrie 2010 – 31 august 2011

Donaţia/Scopul acţiunii de promovare: Oraşul Graz oferă în fiecare an bursa pentru literatură "Scriitorul/Scriitoarea oraşului Graz". Bursa include cazare în castelul Cerrini din Grazer Schloßberg între 1 septembrie a anului în care se acordă bursa până la 31 august din următorul an, precum şi o alocaţie de 1.100 € lunar. Oficiul pentru promovarea Culturii (Kulturvermittlung) Steiermark împreună cu Departamentul pentru Cultură al oraşului Graz vor prelua asistarea autorului.
Scopul bursei este promovarea acelor autori care dovedesc putere inovatoare şi ancorare in realitatea prezentă, calităţi estetice şi lingvistice, precum şi autonomie artistică.
Bursierii se obligă să fie prezenţi în Graz cel puţin 8 luni din anul pentru care li s-a acordat bursa.

Nu sunt admişi să aplice pentru bursă autorii/autoarele cărora li s-a mai acordat odată funcţia de Scriitor/Scriitoare a(l) oraşului Graz. Schimbul intercultural este un principiu de bază al atribuirii bursei.

Criteriile pentru atribuirea bursei:
• afinitate culturală şi lingvistică cu oraşul Graz
• se preferă cunoaşterea, cel puţin la nivel de începători, a limbii germane
• cel puţin o publicaţie literară independentă (nu în editura proprie), sau cel puţin cinci publicaţii neautonome în reviste sau antologii, sau două piese de teatru radiofonic publicate sau transmise la radio, sau o piesă de teatru pusă în scenă sau publicată
• deschiderea pentru dialogul între literatură şi mediul urban
• disponibilitatea către stabilirea unor contacte cu scena culturală şi publicul din Graz prin participarea la lecturi în şcoli, discuţii în cadrul unor instituţii publice, totul cu ajutorul Oficiului pentru promovarea Culturii şi a Departamentului pentru Cultură.
• formularea unei idei concrete de proiect, la a cărei realizare autorul să lucreze în timpul sejurului din Graz.

Documentele necesare (în 6 exemplare):
• cerere informală pentru bursă
• Curriculum Vitae
• bibliografia publicaţiilor proprii
• 2 exemple de publicaţii; *) la cele în alte limbi decât germana, cu traducerea aferentă
• texte dactilografiate (5 - 10 pagini de text proză sau dramă, 5 poezii în limba originală cu traducerea în germană)
• conceptul pentru proiectul propus (circa 2 pagini DIN A4) **)

*) Dimensiune: din fiecare 5 -10 pagini probă de text – nu este necesară trimiterea cărţilor
**) Descrierea unei idei concrete de proiect, care va fi dezvoltată în timpul sejurului la Graz.

Metoda de selecţie:
• publicarea concursului pentru bursă
• evaluarea de către Comisia lărgită pentru Literatură şi Departamentul pentru Cultură
• decizia organelor competente ale oraşului Graz

Data limită: 31 martie 2010

Aplicaţiile vor fi trimise la: Kulturamt der Stadt Graz Stigergasse 2/II. Stock (Mariahilfer Platz) 8020 Graz /Austria

Contact:
Kulturamt
Tel.: +43/316/872-4901
kulturamt@stadt.graz.at