Bursa „Lucian Blagaˮ 2024 – REZULTATE

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursa „Lucian Blagaˮ - 2024, şedinţă desfăşurată în data de 29.03.2024 și în urma şedinţei de soluționare a contestațiilor pentru dosarele depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursa „Lucian Blagaˮ - 2024, şedinţă desfăşurată în data de 23.04.2024, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Comisia a decis să acorde bursele următorilor candidați:

Nr. crt.Nr. dosar înregistratMedia finalăADMIS / RESPINS
1.R.G. 57/9/26.02.2024.88.33ADMIS
2.R.G. 72/26 / 12.03.2024.87.00ADMIS
3.Contestație Nr. Inreg. R.G. 101/38/ 10.04.2024, pentru Dosar Nr. Inreg. R.G. 72/23 / 12.03.2024.86.67ADMIS


Mediile finale rezultate în urma contestațiilor sunt următoarele:

Nr. crt.Dosar înregistratMedia finalăADMIS / RESPINS
1.R.G.71/25 / 11.03.2024.73.33RESPINS
2.Contestație Nr. Inreg. R.G. 101/37/ 10.04.2024, pentru Dosar Nr. Inreg. R.G. - 72/20 / 12.03.2024.79.00RESPINS
3.Contestație Nr. Inreg. R.G. 101/17/ 10.04.2024, pentru Dosar Nr. Inreg. R.G. - 72/21 / 12.03.2024.81.67RESPINS
4.R.G.72/22 / 12.03.2024.85.33RESPINS
5.R.G.72/24 / 12.03.2024.84.33RESPINS
6.R.G.72/25 / 12.03.2024.80.00RESPINS
7.R.G.72/27 / 12.03.2024.75.33RESPINS
8.Contestație Nr. Inreg. R.G. 101/18/ 10.04.2024, pentru Dosar Nr. Inreg. R.G.72/28 / 12.03.2024.77.33RESPINS
9.R.G.72/29 / 12.03.2024.80.67RESPINS
10.R.G.72/30 / 12.03.2024.83.33RESPINS
11.R.G.72/31 / 12.03.2024.73.67RESPINS


Comisiile de evaluare și de soluționare a contestațiilor au fost compuse din următorii specialişti independenţi:


1. Prof.Univ. Dr. Alexander Baumgarten –Facultatea de Istorie şi Filosofie, Director al Departamentului de Filosofie Premodernă și Românească, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca;

2. Prof. Univ. Dr.Diana Maria Cismaru -Directorul Departamentului Relații Publice - Facultatea de Comunicare și Relații Publice - Școala Naţională de Studii Politice și Administrative;

3. Prof. Univ. Dr.Ioan Alexandru Tofan - Departamentul de Filosofie, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

4. Prof. Univ. Dr. Viorel Vizureanu – Decan - Facultatea de Filosofie -Universitatea din Bucureşti;

5. Lect. Univ. Dr.David Diaconu - Facultatea de Administraţie Publică - Școala Naţională de Studii Politice și Administrative;

6. Conf.Univ. Dr. Cristian Moisuc - Departamentul de Filosofie, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Criteriile generale de evaluare au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.