Bursa „Lucian Blagaˮ -2023 - REZULTATE

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursa „Lucian Blagaˮ - 2023, şedinţă desfăşurată în data de 18.05.2023, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Nr. crt.

      Dosar înregistrat

      Media finală

         ADMIS / RESPINS

1.

      Nr. Inreg. R.G. 96/62/06.04.2023

      88.33

         ADMIS

2.

      Nr. Inreg. R.G. 97/22/07.04.2023

      83.33

        ADMIS

3.

      Nr. Inreg. R.G. 95/4/05.04.2023

      82.67  

        ADMIS

Mediile finale rezultate în urma evaluării sunt următoarele:

Nr. crt.

    Dosar înregistrat

    Media finală            

ADMIS / RESPINS

1.

    Nr. Inreg. R.G. 100/15/10.04.2023

    74.67

RESPINS

2.

    Nr. Inreg. R.G. 101/9/11.04.2023

    73.67

RESPINS

3.

    Nr. Inreg. R.G. 108/5/18.04.202

    71.67

RESPINS

4.

    Nr. Inreg. R.G. 95/3/05.04.2023

    71.67

RESPINS

5.

    Nr. Inreg. R.G. 96/61/06.04.2023

    70.33

RESPINS

6. 

    Nr. Inreg. R.G. 97/17/07.04.2023

    63.00

RESPINS

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

1. Prof. Univ. Dr. Habil. Pungă Loredana Mihaela - Decan al Facultății de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest, Timișoara;

2. Prof. Univ. Dr. Mariana Neț - Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”;

3. Conf. Univ. Dr. Marian Vild - Facultatea de Teologie Ortodoxă– Universitatea din București;

Criteriile generale de evaluare (obiective, originalitate, context, aparat critic, argumentare și structură, rezultate, relevanţa cercetării în ţaraşi instituţia aleasă, potenţiale relaţii create între instituţia aleasă pentru cercetare şi mediul academic din România, studii-competenţe și publicaţii) au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român. Eventualele contestații se depun la Registratura Institutului Cultural Român în termen de trei zile lucrătoare de la data afișării rezultatului pe site.

Programul de lucru al Institutului Cultural Român:

Luni – Joi: 09:00 – 17:30;

Vineri: 09:00 – 15:00.

Sâmbătă – Duminică: Închis.