Bursa Ion Mincu 2023 - REZULTATE

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a celor opt dosare depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursa Ion Mincu 2023, şedinţă desfăşurată în data de 20.06.2023, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Comisia a decis să acorde bursele următorilor candidați:

Nr. crt.Dosar înregistratMedia finalăADMIS/RESPINS
1.Nr. Inreg. R.G. 100/8/10.04.2023.95.00ADMIS
2. Nr. Inreg. R.G. 97/19/07.04.202388.00ADMIS


Candidații care în urma evaluării dosarelor au fost declarați respinși sunt următorii:

Nr. crt.Dosar înregistratMedia finalăADMIS/RESPINS
1.Nr. Inreg. R.G. 97/24/07.04.202383.00RESPINS
2.Nr. Inreg. R.G. 97/25/07.04.2023
78.50RESPINS
3.Nr. Inreg. R.G. 97/3/07.04.202367.00RESPINS
4.Nr. Inreg. R.G. 97/29/07.04.202365.00RESPINS
5.Nr. Inreg. R.G. 97/2/07.04.202363.00RESPINS
6.Nr. Inreg. R.G. 96/24/06.04.202362.50RESPINS

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

  1. Prof. Univ. Dr. Arh. Florescu Tiberiu Constantin –ProrectorUniversitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – București;
  2. Conf. Univ. Dr. Arh. Claudiu Runceanu - DecanFacultatea de Urbanism - Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – București;
  3. Arh. Ștefan Ghenciulescu – Arhitect;

Criteriile generale de evaluare (obiective, originalitate, context, aparat critic, argumentare și structură, rezultate, relevanţa cercetării în ţara şi instituţia aleasă, potenţiale relaţii create între instituţia aleasă pentru cercetare şi mediul academic din România, studii-competenţe și publicaţii) au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român. Eventualele contestații se depun la Registratura Institutului Cultural Român sau pe adresa de e-mail icr@icr.ro, în termen de trei zile lucrătoare de la data afișării rezultatului pe site.

Programul de lucru al Institutului Cultural Român:

Luni – Joi: 09:00 – 17:30;

Vineri: 09:00 – 15:30.