Bursa Constantin Brâncuși – 2024 - REZULTATE

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie acelor cinci dosare depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursa Constantin Brâncuși-2024, şedinţă desfăşurată în data de 23.11.2023,

Comisia a decis să acorde bursele următorilor candidați:

Nr. crt. Dosar înregistratMedia finalăADMIS/RESPINS
1.Nr. înreg.R.G. –321/19-17.11.202392.00ADMIS
2.Nr. înreg. R.G. – 321/16-17.11.202391.33ADMIS

Mediile finale rezultate în urma evaluării sunt următoarele:

(Candidații care în urma evaluării dosarelor au fost declarați respinși sunt următorii):

Nr. crt.Dosar înregistratMedia finalăADMIN/RESPINS
1.Nr. înreg. R.G. – 321/15-17.11.202384.33RESPINS
2.Nr. înreg. R.G. – 321/17-17.11.202383.67RESPINS
3.Nr. înreg. R.G. –321/23- 17.11.202374.33RESPINS

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

1. Prof. Univ. dr. Florin Ștefan – Prorector - Universitatea de Artă și Design Cluj – Napoca;

2. Conf. Univ.Dr. Stoleriu Irina-Andreea - Facultatea de Arte Vizuale și Design - Universitatea Națională de Arte „George Enescu” – Iași;

3. Lect. Univ. Dr. Silvia-Maria Stoica – Director Departament - Facultatea de Arte Plastice(FAP) -Universitatea Națională de Arte București.

Criteriile generale de evaluaresunt relevanța activităţii artistice de până acum (expoziţii, recomandări, dosar de presă), proiectul ca atare, calitatea proiectului propus în raport cu locul de desfășurare, fezabilitatea proiectului în intervalul bursei, caracterul inovativ al proiectului în contextul experienței artistice anterioare, contacte relevante în locul de desfășurare al bursei; acesteaau fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.

Eventualele contestații se trimit pe adresa de e-mail burse@icr.ro, până la data de 29 noiembrie 2023, ora 16:00, conform calendarului afișat pe site-ul ICR.