BUCUREȘTI. Monumente istorice ale vechiului oraş al aromânilor, Moscopole, prezentate într-o expoziţie de fotografie

Proiectul „Moscopole – patrimoniu cultural al romanităţii balcanice”, organizat de Compartimentul Comunități Istorice din cadrul Institutului Cultural Român, presupune realizarea unei expoziţii online dedicate oraşului aromânilor, Moscopole, cel mai important centru cultural şi comercial al aromânilor din Peninsula Balcanică în secolul al XVIII-lea. Expoziţia cuprinde fotografii în timpul unei cercetări efectuate de Emil Ţîrcomnicu şi Cătălin Alexa, cercetători la Institutul de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu” al Academiei Române, fotografii ce ilustrează unele dintre cele mai importante monumente istorice ale vechiului oraş al aromânilor, Moscopole.


Scopul acestei expoziţii, realizată cu ocazia Zilei romanităţii balcanice, este de a evidenţia importanţa culturală a sitului de la Moscople şi facilitarea descoperirii de către publicul larg a unei bucăţi de istorie puţin cunoscute, dar foarte importantă, a Balcanilor, a aromânilor şi a românilor în general.

Pe 10 mai 1905, după eforturile diplomatice ale statului român, sultanul a recunoscut prin Iradeaua imperială existenţa naţionalităţii române/valahe (reprezentată de macedo-români şi megleno-români, sau români din Macedonia, aşa cum apar în documentele vremii) în Imperiul Otoman, românii balcanici primind astfel drepturi civile egale cu acelea de care se bucurau celelalte naţionalităţi creştine din Imperiu.

România s-a ocupat timp de câteva decenii, până după cel de-al doilea război mondial, când conducere comunistă a statului român a întrerupt forţat acest ajutor, de soarta românilor din Balcani (aromâni, megleno-români şi istro-români), finanţând editarea de cărţi în dialect, cheltuielile şcolilor şi bisericilor, plătind salarii şi burse de studiu, contribuind astfel la afirmarea şi păstrarea celor trei dialecte sud-dunărene ale limbii române (aromân, megleno-român şi istro-român), culturii şi a identităţii romanităţii orientale din Balcani.