BRUXELLES. Expoziție de carte-obiect în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române

Ziua Culturii Naționale este sărbătorită și printr-o Expoziție de carte-obiect, găzduită de Galeria ICR Bruxelles, între 14 ianuarie și 15 februarie 2022, un proiect organizat cu sprijinul Muzeului Național al Literaturii Române și promovat în parteneriat cu misiunile diplomatice ale României în Benelux. Expoziția cuprinde „Manuscrisele Mihai Eminescu”, serie editată de Academia Română și coordonată de academicianul Eugen Simion, alături de volume din Colecția Opere Fundamentale – Nicolae Iorga, I.L. Caragiale, Șerban Cioculescu, precum și cărți bilingve (română-franceză), albume Eli Lotar, Genica Athanasiou, Mihai Eminescu – Poèmes, Tudor Arghezi – Entre deux Nuits-Poèmes choisis, alături de lucrări de artă vizuală semnate de artiști români precum Lada de zestre – Gabriela Naftanailă Levențu, Periplu II – Mădălina Stan, Cartea rădăcinilor – Ana Maria Rugescu, Cartea familiei reunite – artist Victoria Țăroi, Acces To The Past – artist Claudiu Cojocaru.

Curatorul proiectului este prof. univ. dr. Ioan Cristescu, manager MNLR, filolog, scriitor, critic de teatru, autor al numeroase lucrări şi studii ştiinţifice, un experimentat creator de evenimente literare și un promotor al culturii scrise, al dramaturgiei și plasticii românești, expert atestat în domeniile manuscriselor de valoare, cărții vechi și timbrelor. Ioan Cristescu a căutat să dezvolte o relaţie interactivă cu publicul MNLR prin lansarea platformei online „culturaindirect” şi prin proiecte de implicare socială şi deschiderea muzeului spre zone defavorizate.

În contextul organizării în parteneriat a expoziției de la Galeria ICR Bruxelles, Ioan Cristescu a precizat: „Apropierea dintre arta plastică și arta scrisului, sau a lecturii, pe care o reprezintă cartea, nu constituie o noutate și nici o ciudățenie. E mai degrabă o formă superioară de transmitere a unui mesaj, acela că produsul carte-obiect poate fi citit și recitit nu neapărat într-un limbaj univoc, și, cu siguranță, nu poate fi ignorat. Cartea-obiect se privește, se contemplă, se admiră și, totodată, privitorul poate descifra în ea un mesaj subtil: citește, păstrează și nu ignora cărțile.”

Muzeul Naţional al Literaturii Române, un autentic tezaur literar, deţine peste 300.000 de piese, organizate în 300 de colecţii (sec. XV-XX), cuprinzând manuscrise ale scriitorilor români, precum Mihai Eminescu, Ion Creangă, Vasile Alecsandri, Lucian Blaga, I.L. Caragiale, Titu Maiorescu şi mulţi alţii. De asemenea, muzeul deţine manuscrise valoroase ale unor scriitori străini, precum Marcel Proust, Thomas Mann, Paul Valéry, Giovanni Papini, Giuseppe Ungaretti. Colecţiile sunt completate de cărţi vechi şi rare, documente istorico-literare, lucrări de artă plastică, periodice, obiecte şi mobilier memorial, fotografii, înregistrări audio-video.

Expoziția de carte-obiect găzduită de Galeria ICR Bruxelles a fostprezentată online, în data de 14 ianuarie, pe canalele de comunicare ale ICR Bruxelles, ale Ambasadei României în Regatul Țărilor de Jos și Ambasadei României în Marele Ducat al Luxemburgului.

Întâlnirile de lucru cu reprezentanți ai instituțiilor europene și ai partenerilor de proiecte din Benelux vor fi întregite prin vizitarea expoziției. În timpul desfășurării proiectului (ianuarie – februarie a.c.), ICR Bruxelles va invita o serie de personalități marcante din Benelux să viziteze expoziția ce are loc la sediul ICR Bruxelles din Rue Gabrielle 107, Bruxelles, din cadrul Galeriei ICR Bruxelles, în vederea continuării promovării creației literare și a patrimoniului cultural românesc.

Într-o perioadă ce rămâne incertă în privința posibilității organizării de evenimente cu public în galerii de artă sau muzee, acest proiect asigură o continuitate a prezenței creatorilor români în capitala Belgiei, oferind un cadru adecvat dialogului în plan cultural și un spațiu propice pentru o serie de evenimente conexe, online sau fizice, la sediul reprezentanței.

Proiectul se încadrează în seria evenimentelor culturale organizate de Institutul Cultural Român de la Bruxelles pentru a sărbători Ziua Culturii Naționale și este menit să pună în valoare contribuţia și rolul oamenilor de artă și al instituțiilor de profil din România la îmbogăţirea culturii şi spiritualităţii europene și universale. De asemenea, evenimentele contribuie la menținerea vizibilității și prestigiului reprezentanței ICR Bruxelles și ale partenerilor săi, pe scena culturală din spațiul de referință.