BRUXELLES. Corespondenţă între artişti pe timp de izolare

Artistul vizual Mihai Zgondoiu și Claudia Rădulescu, artist și curator de origine română din Belgia, vor realiza un inedit dialog digital între Bucureștiși Bruxelles, prin intermediul desenului. În perioada 1 mai – 1 iunie, cei doi comunică exclusiv prin compoziții grafice, într-un experiment social creativ menit săaducă în discuție puterea angajamentului civic și conotațiile sociale asociate artei contemporane, dar și o serie de repere încurajatoareși optimism, într-o realitate adeseori distorsionată de teamă, panică sau îndoieli. Semnul plastic înlocuiește limbajul verbal și devine, în acest dialog, un instrument de comunicare surprinzător, implicit asociat unei semantici de rezonanță universală, în cadrul unui schimb artistic transfrontalier.

În calitate de partener, Institutul Cultural Român, prin reprezentanța sa de la Bruxelles, prezintă, pe canalele proprii de comunicare, întreg conținutul acestui proiect, încurajând permanent interconectarea artiștilor cu publicul și schimburile artistice internaționale, în mediul digital. Corespondența dintre Mihai Zgondoiu și Claudia Rădulescu continuă seria proiectelor de schimburi artistice inițiate de reprezentanța ICR Bruxelles pentru a menține vii ecourile Festivalului EUROPALIA România 2020, Claudia Rădulescu fiind câștigătoarea celei de-a treia ediții a prestigiosului premiu EUROPALIA CURATOR’S AWARD.

„În decembrie 2019, în urma invitației primite din partea Claudiei Rădulescu, am participat în expoziția "HIT" de la Kanal Centre Pompidou-Bruxelles, un proiect selectat în cadrul Festivalul Europalia. Colaborarea noastră a decurs foarte bine, fapt pentru care anul acesta în luna mai i-am propus eu un proiect de corespondență vizuală București-Bruxelles direct din casele/atelierele noastre care între timp s-au transformat în rezidențe artistice. Un desen/colaj pe zi trimis prin mediile on-line poate deveni un jurnal de carantină numai bun de expus ulterior în cele două capitale europene participante”, mărturisește Mihai Zgondoiu, la invitația ICR Bruxelles, despre această nouă colaborare.

„Sunt foarte încântată de această corespondență! Este extrem de agreabil să comunici prin desen sau orice altă formă vizuală într-un cotidian unde sloganele, propaganda, minează într-un fel absurd realitatea. Cred că ar fi benefic pentru acest moment să recalificăm prin desen, prin culori, prin linii, ceea ce ne expune printr-un limbaj forțat unei noi vieți sociale. E momentul să inventăm un nou expresionism, contrabalansat prin forța imaginației într-un moment de criză a repetiției conceptelor impuse. Îmi imaginez că marea parte dintre noi, artiștii, avem astfel de preocupări în contextul actual”, mărturisește Claudia Rădulescu.

În compozițiile grafice semnate de Mihai Zgondoiu și Claudia Rădulescu, încă de la debutul dialogului, există, negreșit, o dublă codificare a mesajului, prin compoziție plasticăși prin cuvânt scris.

Se poate lesne remarca interferența semnului grafic cu idiomurile sau a culoriiși texturii suprafeței cu diverse obiecte precum minusculele componente ale tastaturii unui computer, devenite recent parte integrantă a cotidianului existenței noastre. O tehnică ce invită privitorul, deopotrivă, la o libertate a interpretării mesajului artistic, dar trimite evidentși către ideea constrângerilorși a reconfigurărilor semantice actuale.

În istoria umanității, de la dominația imaginii din lumea antică, s-a ajuns la hegemonia cuvântului. În zilele noastre, noua tehnologie a produsși continuă să determine mutații semnificative, punându-și amprenta pe maniera în care construim mesajul către celălalt. Din această perspectivă, proiectul dezvoltat de Mihai Zgondoiuși Claudia Rădulescu este cu atât mai valoros cu cât ține seama de proliferarea formelor de reprezentare din comunicarea artificializată, realizată în condiții de izolare.

Cei doi artiști remarcă intruziunea tehnologiei în existența personală, fapt ce facilitează, pe de o parte, rapiditatea transferului unui mesajși funcționarea sistemului sau a rețelelor sociale, dar în egală măsură subliniază decalajul emoționalși relațional generat de hegemonia computerului asupra emoției.

Concretizând, Claudia Rădulescu pare să atragă modestși discret atenția, prin compozițiile sale, asupra unui posibil insucces al comunicării, vizualul său nerezumându-se doar la semn grafic, ci și la o trimitere directă către ideea unui univers aflat la granița dintre „Hell”și „Hello!”, iar Mihai Zgondoiu descrie vizual provocările perioadei actuale, delimitând și definind teritoriul „HOME” ca nucleu primordial sau spațiu de recluziune. Acest lucru este exprimat prin asocierea laitmotivului „HOME” cu diverse elemente cețin de comportamentul uman, în context cultural. Este o abordare diferită a provocărilor la care individul este supus, accentuând relația dintre omși mediul său apropiat. Nota ludică, în contrast cu compozițiile perfect geometrice, exprimă ideea unei contracții continueși forțate a Spațiului, o modificare a dimensiunilorși proprietăților acestuia, influențând, asemeni forței gravitaționale, traiectoriileși sensurile.

Orizontul infinit din ziua 1, pus în scenă printr-o compoziție echilibratăși deschisă, ajunge, într-un ritm foarte rapid, aproape agresiv, la zilele 6-7 în care Spațiul se contractă, devenind infinit mai redus, asemeni unui nucleu primordial ce rămâne suspendat în timp, așa cum ne indică tasta Pause, într-o compoziție perfect închisă.

Mihai Zgondoiu invită în seria sa de desene-mesaj la o descifrare treptată a unor coduri și simboluri, a semnificației acestora, a dinamicii lor semantice ce devine, în condițiile unei comunicări moderne predominate de semne, o necesitate absolută. În lipsa unei minime perioade de adaptare, individul se găsește în situația de a stabili noi conexiuni între granițele spațiului sau, folosind singura resursa nelimitată de care dispune, creativitatea umană, pentru a suprima bariere reale sau imaginateși pentru a redefini un teritoriu comun.

Mihai Zgondoiu (n. 1982) este artist, curatorși galerist independent cu studii doctorale în domeniul artelor vizuale. Începând cu anul 2014 predă la Universitatea Națională de Arte din București, iar din 2018 (în paralel) la Facultatea de Arteși Design din Timișoara. De asemenea, Mihai a fost iniţiator şi coordonator al galeriei Atelier 030202 din București (2009 până în prezent), co-curator al galeriei geamMAT a Muzeului de Artă din Timișoara (2012 – 2014)și Co-Curator al proiectului „Atelier în tranziție” (2009-2013). A câștigat Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din România pentru „Artă în spațiul public” (2017),și Premiul JCE Contemporary Art Bienalle - selecția românească (2019).

Claudia Rădulescu (1972) este un artist român care trăieșteși lucrează la Bruxelles. În lucrările ei, nonșalanța față de mediul alesși accentul pe „noi” ca ființe instinctiveși dornice devine un studiu afirmat convingător prin diferite forme de exprimare artistică. Invitația permanentă adresată spectatorului de a se poziționa în rolul de observatorși index al operei de artă, face ca fiecare dintre noi să devină exploratorul propriei noastre imaginații, într-o lume socială. Mișcarea reală sau imaginară prin care este recompusă opera, în ceea ce privește referințele și relațiile personale ale observatorului, este pentru Claudia Rădulescu doar un joc între individ, opera de artă și societate.