Bohemian RAWW*psody

Bohemian RAWW*psody

Asociația RAWW* vă invitî la „Bohemian RAWW*psody", Galeria Fantom - Berlin/ Germania, în perioada 2 - 12 septembrie 2016,  unde Mona Bit va face o super-echipă cu doi pictori români carismatici, Rone și Mazerschi, precum și cu un sculptor născut la Chișinău, Cristian Crestincov. Acest „careu de ași artistici" va înălța atât sufletele privitorilor, cât și nivelul adevăratei arte underground. 

Ce au în comun patru personaje atât de speciale, dar atât de diferite, plecate în căutarea împlinirii artistice prin pictură și sculptură la Berlin, capitala artei totale și a boemiei seducătoare? Dincolo de uriașul talent al fiecăruia, arta celor patru artiști este într-o perpetuă căutare a acelui Graal deopotrivă individual și colectiv care se bazeză pe un pătimaș numitor comun, și anume evadarea din cotidianul material în fantasticul spiritual! Or, acest "drive" nu aparține exclusiv artistului post-modern, ci și omului recent, în integralitatea sa, perceput ca individ alienat și lobotomizat de un establishment al întreținerii superficialității, de un main-stream al mediocrității induse si de monetizarea malefică a manipulării. Tuturor acestor cinice, triste, dar adevărate idiosincrazii ale  vremurilor în care trăim, cei patru artiști le opun acest "drive", această tânjire... 

MonA BIT of FANTASTIC

Mona Bit e a "Berlin-state-of-mind"! Tanara născută în Bucureștiul gri al erei comuniste trăiește de ani buni printre nebunii feelingoși ai capitalei artistice a Germaniei și a Europei. Ar putea fi o Amelie Poulain a picturii uber-postmoderne, dar Mona preferă să fie ea însăși o poezie în mișcare perpetuă de culori și forme, imposibil de încadrat în vreo categorie. Pe cât de enigmatică, pe atât de empatică, Mona reprezintă o ipostaziere magică a fantasticului dezlănțuit, delirant și distopic în cotidianul mărginit, repetitiv și predictibil! Subliminal, toate lucrările ei poartă acel iz misterios, în egală măsură tactil și diafan, al unei "Big-Time-Sensuality" de care te îndrăgostești la prima vedere!  

Unleash the "Little Prince" within! "Everyone was once a little kid. But not everyone still remembers this..."     

"Out-of-this-world"-RONE aka The Dr. Jekyll & Mr. Hyde of Painting!

Dacă RONE n-ar fi existat, ar fi trebuit pictat... Doar că RONE nu are în el narcisismul auto-portretului sau fetișul maniei grandorii. La el sublima patologie artistică se bazează pe o dedublare care este în egală măsură binecuvântare și blestem! Cu adevărat RONE se află într-o neobosită bipolaritate artistică, pendulând ca un Foucault în "zbor deasupra unui cuib de cuci" între "Dr. Jekyll și Mr. Hyde of Painting" din subconșientul său! De unde el își extrage seva creativă, nebunia creatoare ca să obțină acea exorcizare a demonilor interiori și acea elevație a propriilor îngeri pe care apoi îi sublimează în cea mai intensă trăire artistică posibilă!   

MAZERSCHI - HOMO LUDENS PICTURALIS

"Când Picasso spune că "arta este minciuna care spune adevărul", Mazerschi nu numai că nu-l contrazice, dar îi confirmă această aparent paradoxală maximă prin fiecare operă a sa. Mazerschi se joacă asemeni unui copilandru deopotrivă pus pe șotii și pe gânduri existențiale, dar pe care le sublimează în cel mai ludic mod posibil. Pe el e imposibil să-l categorisești, întrucât el însuși e o categorie aparte, sub-specie-aeterni. În fapt, Mazerschi este o uber-categorie, și, pentru că trebuia să poarte un nume, i-am zis - pornind de la faimoasa sintagmă a lui Huizinga - HOMO LUDENS PICTURALIS! 

CRISTIAN CRESTINCOV - CREATORUL DE ETERNITATE.- FOREVER YOUNG - FOREVER CHRISTIAN - FOREVERBRONZE...

Asemeni jocului dintre lumini și umbre, dintre eternitate și efemeritate, dintre Bine și Rău, arta lui CRISTIAN CRESTINCOV cuprinde toate aceste dihotomii sfâșâietor de frumoase care exprimă inefabila și imuabila atracție a contrariilor atât pe planul finit al existenței noastre cât și pe cel infinit al veșniciei! Or, la Cristian, nemurirea se obține prin artă. Această paradigmă brâncușiană care tânjește perpetuu către Infinit este constant sabotată de ispita cotidianului, de căderea în păcatul lumesc. Din fericire, el nu renunță nicio clipă la speranța în mântuirea prin artă. Așa cum JUNG a izbutit să împace psihologia abisală din subconștientul nostru al fiecăruia și din inconștientul colectiv cu mitul creștin care duce la mântuire și nemurire, așa încearcă și Cristian să se salveze și să ne salveze prin arta lui. "Gârbovitul" suntem noi, asemeni albastrosului baudelaire-ian ale cărui aripi concrete ne trag mereu în jos, dar ale cărui aripi invizibile, spirituale, ne înalță sufletul către infinitul la care tânjim inconștient, ancestral și arhetipal...

*Romanian ArtistsWorld Wide