Biblioteca Românească din Paris împlineşte 20 de ani

Biblioteca Românească din Paris împlineşte 20 de ani de la reînfiinţarea sa, pe 26 ianuarie 1988. La origine constituită sub îndrumarea lui Nicolae Iorga, Biblioteca Română din Paris a dispărut în 1945. La reînfiinţare, sub aspiciile Ambasadei României în Franţa, ea a fost dotată cu un fond de câteva mii de volume, astăzi biblioteca ICR Paris numărând circa 12000 de volume în limbile română şi franceză.
Primul ei director a fost diplomatul Nicolae Mareş, urmat de profesorul universitar din Iaşi Constantin Pavel. În ianuarie 1990, biblioteca a fost integrată în cadrul nou înfiinţatului Centru Cultural Român, devenit ulterior Institutul Cultural Român din Paris.
În prezent, cei aproximativ 300 de cititori au la dispoziţie un fond de carte variat, aflat în plină reorganizare. Periodic, lectoratele de limba română din Franţa, dar şi diverse biblioteci publice beneficiază de donaţii de volume şi publicaţii româneşti din partea ICR Paris. In viitorul apropiat, instalarea unui program de biblioteconomie va permite consultarea informatizată şi online a fondului.