Balcica Moşescu-Măciucă – Balchik

Lucrarea apărută la Editura ICR este traducerea în limba engleză a remarcabilei monografii semnate de Balcica Moşescu-Măciucă. Mai mult decât un studiu substanțial, volumul oferă și o mărturie personală nutrită de legătura biografică intimă a autoarei cu orașul de pe Coasta de Argint a Mării Negre. Ilustrat consistent, demersul evidențiază semnificația aparte a acestui spațiu pentru istoria artei românești.

„Balcicul trăia nu numai prin lumina solară, ci și prin cea a spiritului. Lumina sufletelor se îmbina cu cea solară. Lucru pe care artiștii l-au înțeles. Ei au descoperit că, în Balcic, casele aveau porțile numai ca decor, fiindcă acolo totul era deschis, erau suflete deschise, oamenii comunicau nu numai între ei, ci și cu natura, într-o comuniune desăvârșită. Balcicul are o deschidere spre lumină, încât nici acum nu ştiu dacă lumina aceea venea din cer, din mare, din noi“ –Balcica Moşescu-Măciucă

„Balcica Măciucă, scriitoare şi distins istoric de artă, fiica lui Octavian Moşescu, primarul legendar al Balcicului şi părintele fenomenului artistic unic care s-a născut aici, publică, la Editura Universalia (Bucureşti, 2001), o monografie a Balcicului cu totul neobişnuită. Amestec de confesiune şi de observaţie, de evocare şi de analiză, de portretizare documentară şi de translare subtilă în ficţiune şi în mitologie, această carte intitulată simplu, Balcic, aduce în discuţie, pentru prima oară la o asemenea scară, una dintre cele mai spectaculoase şi mai profunde sinteze artistice şi sufleteşti din întreaga noastră cultură. Concepută ca o regresie paradiziacă în memorie şi în copilărie, ca o fugă înapoi pe traseele iniţiatice ale unor însemne ieşite de mult din planul comensurabil al realului, confesiunea Balcicăi Măciucă încearcă, prin diversitatea mijloacelor deja amintită, să înţeleagă mai întâi ea însăşi, iar mai apoi să-i împărtăşească şi cititorului, care este sursa misterioasă a fascinaţiei, a hipnozei adânci şi ireversibile, pe care acest spaţiu le-a exercitat asupra celor care au venit în contact cu el.”– Pavel Șușară, România literară 

Balcica Moşescu-Măciucă (1930, Balcic – 2017, București) a debutat, la numai 15 ani, cu placheta de versuri Golful cu migdali, urmată de Zbor de pescăruşi (1946). Specializată în istoria artei, a publicat monografiile Th. Aman (1958), Lucian Grigorescu (1963), Ioan Popescu-Negreni (1978).

Ediție coordonată de Oana Măciucă-Cajal

Versiune în limba engleză: Irina Dubský


„In the specialist literature Balchik is described as the town which gave birth to a school of painting and marked an artistic moment. In fact, its importance resides in something much deeper. It offered the artists the chance to identify in nature’s poetry the miraculous sources of self-discovery and the awareness of enjoying the freedom of being themselves. It was in Balchik’s secret being that they understood themselves and their artisticraison d’être.The vital force of Balchik came not only from the light of the sun but also from the light of the spirit. The inner light was fusing with the solar one. This was a secret revealed to the artists.“ – Balcica Moşescu-Măciucă

„Balcica Moşescu-Măciucă, an outstanding writer and art critic, the daughter of Octavian Moşescu, the legendary mayor of Balchik and the founding father of the unparalleled artistic phenomenon which took shape here, is the author of a unique monograph of Balchik. A fusion of confession and observation, of description and analysis, of documentary portrayal and subtle transmutation into fiction and mythology, the present book foregrounds, for the first time on such a scale, one of the most spectacular and profound artistic and emotional syntheses in our entire culture.

Conceived as a paradisiacal regression into memory and childhood, as a reenactment of an initiatic journey which no longer pertains to the real and the measurable, Balcica Moşescu-Măciucă's confession, by means of the already mentioned variety of methods, attempts to identify the mysterious source of the fascination, of the deep and irreversible hypnosis which this space exercises upon those who come into contact with it.” – Pavel Șușară


CONTENTS

"My White Town, I Have Come to Thee"

The Town That Has Given Me a Name

Prayer for the Beauty of the Town

"Sultana" and "The Holy Balchik"

Balchik – Created by Painters and Dreamers

The Silver Coast

The Elopement

In the Shade of the Jujube

The Coffees on the Little Stone Table

The Academy of Balchik: Mamut’s Coffee House

The World of Tourism – A New Silver Coast

The Painters’ Town

"Do You Understand What I Am Doing Here?"

A Statue in the Temple of Sorrow The Horizons of My Soul

The Day the Town Was Arrayed in the Color of Irises

Drawing Near to God

Ode to Balchik by Pavel Șușară


Edition coordinated by Oana Măciucă-Cajal

English version: Irina Dubský

160 p.

ISBN 978-973-577-738-8

38 lei