Atelierul româno-turc de traducere din autori contemporani, la a șaptea ediție

Luni, 12,  și marți, 13 decembrie 2016, între orele 9:00 și 18:00, la sediul Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir” de la Istanbul, zece traducători din București, Izmir, Ankara și Kahramanmaraș au participat la întâlniri de traduceri literare ale unor fragmente din primele capitole ale unor romane publicate în ultimii doi ani.

La recomandările profesorilor universitari de limbă turcă, dar și ale agenției literare KALEM, ICR Istanbul a adunat o echipă de traducători profesioniști interesați de traduceri literare. Obiectivul principal al atelierului de la Istanbul a fost realizarea unor analize ale traducerilor, pentru textele fiecărui traducător.  

Un alt obiectiv al atelierului l-a reprezentat formarea tinerilor traducători și încurajarea studenților români din diverse universități din Turcia, precum și a absolvenților Secţiei de Limba şi Literatura Turcă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, de a realiza traduceri din limba română în limba turcă, în vederea publicării în Turcia a unor opere relevante pentru literatura română contemporană.

Traducătorii care au participat la atelier sunt Leila Unal, Jenny Marilena Yükrük, Alina Feiruz Gerez, Amira Syoufi, Semra Selim, Dorinela Hamamci, Monica Erener, Azel Mavi, Iulia Simescu și Bayar Abduraim. Sesiunile de lucru au fost coordonate de către agentul literar Sedef Ilgiç, reprezentant al agenției literare Kalem Agency, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din Turcia, dar și partener activ timp de nouă ani al ICR Istanbul.

Proiectul a continuat linia celor șase ateliere literare desfășurate între 2008 și 2013, ale căror rezultate au determinat publicarea de traduceri în limba turcă din operele lui Dan Lungu, Dumitru Ţepeneag, Gabriela Adameşteanu, Mircea Cărtărescu, Florin Irimia şi Norman Manea. Aceste ateliere au determinat totodată impunerea unor traducători români pe piața literară turcă.

Unul dintre rezultatele pe termen lung ale acestui proiect va fi publicarea, în anul 2017, a unei broșuri de prezentare ce va cuprinde atât texte din operele scriitorilor români contemporani – Mircea Cărtărescu, Adina Rosetti, Cristian Teodorescu, Doina Ruști, Cristian Fulaș, Adina Popescu, Nicolae Avram, Dan Lungu, Paul Țanicui, Petre Crăciun, Simona Antonescu și Bogdan Munteanu – traduse în limba turcă la cea de-a 7-a ediție a atelierului de traduceri literare, cât și scurte prezentări ale autorilor traduși și ale traducătorilor identificaţi, apoi un scurt istoric al edițiilor precedente, cu rezultatele concrete, și o descriere a programului de finanţare a editorilor străini pentru traducerea autorilor români (TPS - Translation and Publication Support Programme).

Broșura va fi lansată și prezentată în cadrul Târgului Internațional de Carte TUYAP, ediția din 2017. Kalem Agency va asigura distribuirea broșurii către toate editurile de profil din Turcia.