Artiştii Maria Cioată şi David Leonid Olteanu, selectați la Biennale delle Nazioni de la Veneţia

Artistii Maria Cioata si David Leonid Olteanu, selectati la Biennale delle Nazioni de la Venetia

Operele artiştilor Maria Cioată şi David Leonid Olteanu au fost selectate de către Comitetul Ştiinţific, prin vot unanim, pentru a participa la Biennale delle Nazioni de la Veneţia, ediţia 2018. Biennale delle Nazioni de la Veneţia este o prestigioasă manifestare dedicată diferitelor forme de exprimare în arta contemporană şi unul dintre cele mai importante evenimente din 2018, al cărui scop este de a spori activitatea artistică şi de a stimula piaţa artei. La această mare întâlnire internaţionala participă 400 de artişti din 30 de ţări ce vor avea ocazia sa-şi expună lucrările de pictură, sculptură, grafică, video art şi ceramică, ca protagonişti ai culturii şi tehnicilor diferite, într-o experienţă fructuoasă şi unică, un parteneriat care va întruni cei mai buni exponenţi ai artei contemporane.

Curatorii Biennale delle Nazioni sunt Francesco Saverio Russo, Salvatore Russo şi Sandro Serradifalco, în colaborare cu consultanţii artistici şi editoriali Serena Carlino, Giacomo Cangialosi, Barbara Romeo şi Rino Lucia. Evenimentul are loc în edificiul istoric monumental Scuola Grande della Misericordia din Veneţia, în perioada 16–19 martie 2018. Această manifestare reprezintă o reală oportunitate de a întâlni şi de a compara tradiţia şi inovaţia. Participarea artiştilor din România la Biennale delle Nazioni de la Veneţia 2018, unde vor expune lucrările de artă ceramică «Vibration» şi «The Princesses», beneficiază de susţinerea Institutului Cultural Român şi a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, care, astfel, continuă a contribui la promovarea artelor vizuale din ţara noastră pe plan european, în dialogul artistic cu culturile din întreaga lume. La ceremonia oficială de deschidere a Biennale delle Nazioni de la Veneţia, care va avea loc vineri, 16 martie a. c., începând cu ora 16,00, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia va fi reprezentat de o delegaţie condusă de Directorul adjunct al instituţiei, prof. univ. dr. Cristian Luca.

Maria Roxana Cioată, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România, este ceramistă, graficiană şi scenografă, a expus în ţară şi în străinătate (Bulgaria, Finlanda, Germania, Italia, Portugalia, SUA) în expoziţii personale şi colective. Criticul de artă Iolanda Malamen consideră că«într-un continuum de arhitecturi şi construcţii imaginate cu logica transferului de scriitură de la una la cealaltă, Maria Cioată a reuşit, prin har şi respirare metaforică, să adauge prin puritatea porţelanului, complicitatea perfectă între formă şi spaţiu. Fără a fi încărcate cu basoreliefuri şi altoreliefuri, aceste construcţii, care seamănă cu nişte zidiri oprite parcă din avântatul lor urcuş, au totuşi topica şi cinetica unor structuri care germinează, înnobilând materia. Interiorul geometriilor a născut noi geometrii, dar şi noi goluri şi orbite. Fizionomia acestor construcţii supusă ineditelor valorizări face din universul modelat de artistă unul foarte activ la nivelul formelor, devenind un eveniment care a dobândit particularităţi spirituale şi stilistice. Ritmurile spaţiale şi lectura ansamblului trimit cu gândul la o arhaicitate care pare că a extras din materia brută aerul şi lumina, în aşa fel încât diferite aglutinări, goluri, tăieturi, unghiuri, concavităţi, linii prezintă uneori simetrii şi ritmuri amintind de motivele ţesăturilor populare. Vocaţia Mariei Cioată este aceea de-a clădi şi de-a lega indisolubil aceste arhitecturi de spaţiul în care sunt aduse,dând certitudinea solidităţii şi a acţiunii». În 2017, la a XI-a ediţie a Bienalei Internaţionale de Artă Contemporană de la Florenţa (Italia), Maria Cioată a obţinut prestigiosul Premiu Internaţional «Lorenzo Magnificul», la categoria artă ceramică, pentru lucrarea intitulată «Portret».

David Leonid Olteanu, asist. univ. dr. în arte vizuale la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, este un artist expus în expoziţii personale şi colective în ţară şi în străinătate (Bulgaria, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Republica Moldova). Criticul de artă Mihai Plămădeală consideră că«una din direcţiile artistice ale lui David Leonid Olteanu este de a aborda opera de artă dintr-o perspectivă, dacă nu interdisciplinar, cel puţin sincretic. Ansamblurile sale eterogene participă la întreaga activitate nu numai prin formă, ci şi prin materialitate, respectiv, compoziţia aplicată în textura, volumul, densitatea, culoarea, opacitatea, reflexia, sau transparenţa. Legăturile şi îmbinările operelor sale permit, dintr-un anumit punct adaptarea lor la spatiile care trebuie expuse. David Leonid Olteanu porneşte întotdeauna de la forme concise recontextualizând, păstrând o distanţă sigură de minimalism. Artist complet şi complex».