Apel pentru formarea Comisiei de experți care evaluează/jurizează dosarele înscrise spre finanțare în cadrul programelor Translation and Publication Support Programme (TPS) și Publishing Romania

Institutul Cultural Român lansează apelul pentru formarea Comisiei de experți care evaluează/jurizează dosarele înscrise spre finanțare în cadrul programelor Translation and Publication Support Programme (TPS) și Publishing Romania.

Candidaturile se depun în format electronic, la adresa de e-mail cennac@icr.ro, cu subiectul Evaluator 2022, în perioada 11-17 aprilie 2022.

Candidații trebuie să trimită un CV conţinând date personale și de contact ( e-mail, telefon, nume, prenume, adresă) și informaţie detaliată despre experiența profesională, însoțit de Declarația de imparțialitate semnată și datată ( vezi Anexă atașată).

Membrii Comisiei de experți sunt numiți prin decizia Comitetului Director al Institutului Cultural Român, în urma analizării tuturor cererilor primite. Desemnarea evaluatorilor ce alcătuiesc Comisia de experți se face pe baza experienței și expertizei acestora în domeniile literatură, artă, științe umane și sociale, a experienței anterioare în traducere /editare de carte și în derularea de proiecte culturale.

Comisia de experți va fi alcătuită din 3 membri cu atribuții egale.

Candidații vor fi notificațiprin e-mail și/sau telefonic în privința rezultatelor selecției Comitetului Director al Institutului Cultural Român în data de 10 mai 2022.

NU POATE FI EVALUATOR o persoană care:

● face parte din echipa unui proiect înscris spre finanțare;

● are legături de rudenie (soțul/soția, rudele/afinii până la gradul II inclusiv) cu unul dintre autorii care se regăsesc în dosarele de candidatură pentru obținere de finanțare;

● este angajat sau contractat de organizația solicitantului sau de orice subcontractanți care se regăsesc în dosarele înscrise spre finanțare ( de exemplu, se află într-o relație profesională cu unul dintre autorii propuși spre traducere);

● nu are experiență anterioară în derularea de programe culturale;

● nu are experiență relevantă în domenii precum:literatură, artă, științe umane, științe sociale, traducere și editare de carte.


Declarație de imparțialitate