Apel pentru depunerea candidaturilor evaluatorilor independenți

Institutul Cultural Român invită specialiștii din domeniile arte vizuale (arte plastice, arte decorative și arhitectură, design, noile media, fotografie, performance) și artele spectacolului (teatru, muzică, dans) să candideze pentru a face parte din comisia de evaluare a Programului CANTEMIR, program de finanțare pentru proiecte culturale pentru 2023.

Evaluatorii independenți își pot depune candidaturile (Curriculum vitae și Scrisoare de intenție) la adresa de email: programulcantemir@icr.ro, până la 11 martie 2023, specificând domeniul pentru care optează.

Comisia de evaluare care va fi constituită pentru Programul CANTEMIR, program de finanțare pentru proiecte culturale pentru 2023, va fi alcătuită din trei membri, selectați de Institutul Cultural Român dintre candidaturile primite.

Pentru a fi evaluator independent, specialiștii trebuie să aibă experienţă de minimum 3 ani în domeniul de referinţă (arte plastice, arte decorative și arhitectură, design, noile media, fotografie, performance, teatru, muzică, dans) sau minimum 2 ani în managementul sau evaluarea proiectelor culturale în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție. Pentru sesiunea 2023 a Programului CANTEMIR, se vor constitui câte două comisii de specialiști pentru fiecare dintre domeniile enunțate, una pentru selecția proiectelor și una pentru contestații.

Pentru activitatea depusă, evaluatorii independenți din cadrul comisiei de selecţie şi din cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor primi o indemnizaţie al cărei cuantum va fi stabilit de Institutul Cultural Român, conform legii.

Procesul de evaluare se desfășoară în urma analizei dosarelor de finanțare transmise pe email. Pentru întocmirea baremului, fiecare proiect va primi un punctaj conform grilei de evaluare, care va fi însoțit de un raport de evaluare. Potrivit legii, nu poate fi evaluator o persoană care a depus un proiect spre finanţare, care face parte din echipa unui proiect înscris spre finanţare sau care are statut de funcţionar public, care are relații contractuale cu organizația solicitantului sau cu orice sub-contractanți care se regăsesc în dosarele înscrise spre finanțare.


Calendarul procesului de evaluare

Termen 

       Perioadă

       Activitate

20 de zile calendaristice

       20 februarie - 11 martie

        Depunerea candidaturilor evaluatorilor independenți

10 zile lucrătoare

       13-24 martie

        Selecția evaluatorilor independenți

3 zile lucrătoare

        4-6 aprilie

        Soluţionarea contestaţiilor pentru etapa I a sesiunii de selecţie

10 zile lucrătoare

       10-25 aprilie

        Desfăşurarea etapei a II-a a sesiunii de selecţie: evaluarea proiectelor

3 zile lucrătoare

        3-5 mai

        Soluţionarea contestaţiilor pentru etapa I și etapa a II-a a sesiunii de selecţie