Apel la candidaturi pentru bursele „Traducători Profesioniștiˮ care se vor desfășura în anul 2024

Institutul Cultural Român lansează apelul la candidaturi pentru a oferi în anul 2024 cinci burse pentru Traducători Profesioniști. Invităm traducătorii interesați să trimită dosarele de candidatură până pe data de 19.03.2024, ora 16:00, ora României, la adresa de e-mail burse@icr.ro.

Programul îşi propune o colaborare cât mai strânsă cu traducătorii profesionişti, specializaţi în traducerea autorilor români* în limbi străine. Candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a traduce în România şi de a interacționa în mod direct cu scriitorii, editorii și traducătorii români. Selecţia dosarelor este făcută de o comisie independentă de specialişti (profesori universitari de limbi străine), pe baza dosarelor de candidatură primite.

*autori cetățeni români sau originari din România sau autori având ca limbă maternă limba română.

Numărul de burse acordate anual: 5 (cinci);

Durata bursei: una sau două luni, în funcție de perioada solicitată de bursier;

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: traduceri;

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19.03.2024, ora 16.00, ora României.

Sumele acordate: 1.500 euro/1 lună sau 3.000 euro/2 luni, în funcție de perioada solicitată de bursier;

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

a.formularul de înscriere;

b.CV, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant;

c.copie dupa actul de identitate/paşaport;

d. copii ale diplomelor de studii;

e.scrisoare de intenţie/proiect de lucru;

f. copie după un contract valabil la momentul depunerii dosarului de candidatură, încheiat cu o editura străină pentru publicarea operei traduse (proiectul de candidatură) din literatura română;

g.declarație pe propria răspundere din care să rezulte că toate documentele trimise sunt conforme cu originalul.

Adresa la care se trimit documentele: burse@icr.ro

Data limită pentru depunerea online a dosarelor: 19 martie 2024, ora 16:00, ora României.

CALENDAR

Publicarea anunțului – 19 februarie 2024;

Depunerea dosarelor – 19 martie 2024, ora 16:00, ora României;

Afișarea rezultatelor – 12 aprilie 2024;

Depunerea contestațiilor – 15 – 17 aprilie 2024, ora 16:00, ora României;

Soluționarea contestațiilor – 30 aprilie 2024;

Afișarea rezultatelor finale – 09 mai 2024;

Semnarea contractelor: 10 mai – 14 octombrie 2024.

Contact: burse@icr.ro


Anexa VI Bursa Traducatori Profesionisti Apel la candidaturi Bursa Traducatori Profesionisti Formular inscriere 2024 Model raport 2024 Model contract 2024