Apel la candidaturi pentru bursele „Rezidenţe pentru traducători în formare“ - sesiunea 2023

Institutul Cultural Român lansează un apel la candidaturi pentru a oferi în anul 2023 cinci burse pentru rezidenţele traducătorilor în formare. Invităm candidații interesați să depună dosarele de candidatură până la data de 4 noiembrie 2022, la Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti sau pe e-mail la burse@icr.ro.

Programul de rezidente îşi propune formarea unei noi generaţii de traducători ai literaturii române într-un număr cât mai mare de limbi străine, precum şi o colaborare mai strânsă cu traducătorii profesionişti. În acest sens, candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a petrece în România o perioadă care să le permită cunoaşterea directă a literaturii române şi a mediului ce o defineşte. Selecţia dosarelor este făcută de o comisie independentă de specialişti (profesori universitari de limbi străine), pe baza dosarelor de candidatură primite.

Se acordă 5 (cinci) burse a câte 2.000 EUR/persoană/bursă, asigurându-se pentru bursieri un număr de trei cursuri pe săptămână, cu prezența obligatorie, având drept invitați specialiști în trei domenii importante pe care cei cinci bursieri le vor parcurge pe durata stagiului: Introducere în limba română - noțiuni de gramatică și sintaxă; Introducere în literatura română și seminarii de traductologie. Acest program are în vedere asigurarea cazării pentru cei cinci bursieri pe toată durata stagiului în cadrul complexului Palatele Brâncovenești din Mogoșoaia, cât și asigurarea transportului pentru cursuri între Mogoșoaia - București.

Numărul de rezidenţe acordate anual: 5 (cinci).

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 noiembrie 2022

Domeniile pentru care se organizeazã evaluarea şi selecţia: traduceri.

Durata rezidenţelor: 6 săptămâni

Sumele acordate: 2.000 EUR/bursă.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a rezidenţei):

a.CV, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant;

b.copii ale diplomelor de studii;

c.scrisoare de intenţie/proiect de lucru;

d.două scrisori de recomandare.

Dosarele nejurizate, înscrise la sesiunea anterioară, se vor redepune în baza FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE PENTRU BURSĂ INDIVIDUALĂ.


Formular de inscriere ANEXA IV la Regulamentul general privind acordarea burselor Rezidente pentru traducatori in formare Model raport de activitate final