Apel la candidaturi pentru bursele „Lucian Blaga“ care se vor desfășura în anul 2024

Institutul Cultural Român lansează un apel la candidaturi pentru a oferi în anul 2024 trei burseLucian Blaga“. Invităm cercetătorii interesați să trimită dosarele de candidatură până pe data de 12.03.2024, ora 16:00, ora României, la adresa de e-mail burse@icr.ro.

Bursele„Lucian Blaga“ se adresează cercetătorilor români şi constau în subvenţia pentru a efectua un stagiu de 3(trei) luni în vederea documentării şi cercetării ştiinţifice într-o instituţie culturală dintr-o altă ţară relevantă pentru cercetările propuse. Acest program este dedicat schimburilor academice, vizând doctoranzi şi/sau cercetători consacraţi, care lucrează pe o temă de interes pentru cercetarea românească în directă legătură cu o altă temă mai largă ce presupune o perioadă de cercetare desfăşurată în mediul academic străin (universităţi, institute de cercetare, biblioteci etc.) din ţara care face obiectul cercetării candidaţilor, în vederea pregătirii lucrărilor de doctorat și/sau respectiv a lucrărilor de cercetare ce urmează a fi publicate. 

Selecţia٭ este făcută de o comisie independentă de specialişti, pe baza dosarelor de candidatură primite, care trebuie să conţină, printre altele, două scrisori de recomandare şi scrisoarea de confirmare a/ale instituţiilor unde vor efectua stagiul de cercetare, contactate în prealabil de către candidaţi.

Numărul de burse acordate anual: 3 (trei)

Durata bursei: 3 (trei) luni

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile enunţate în Capitolul II, art.3 din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de sprijin material.

Data limită pentru depunerea dosarelor: marți, 12.03.2024, ora 16.00, ora României

Sumele acordate: 5.000 euro/bursă.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

a. formularul de înscriere;

b. C.V.;

c. copie dupa actul de identitate/paşaport;

d. un proiect de cercetare;

e. 2 (două) scrisori de recomandare (de la coordonatorul lucrării şi de la un alt profesor, de preferinţă un specialist pe tema propusă);

f. copii după studiile publicate în ultimii doi ani în reviste de specialitate recunoscute în domeniul de cercetare ales de către candidat;

g. un plan de lucru în perioada pentru care se solicită bursă;

h. scrisoare de confirmare din partea instituţiei unde se va efectua stagiul de cercetare;

i. în cazul doctoranzilor, copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat ;

j. declarație pe propria răspundere din care să rezulte că toate documentele trimise sunt conforme cu originalul.

Adresa la care se trimit documentele: burse@icr.ro

Data limită pentru depunerea online a dosarelor:12 martie 2024, ora 16:00, ora României.

CALENDAR

Publicarea anunțului – 12 februarie 2024;

Depunerea dosarelor – 12 martie 2024, ora 16:00, ora Romaniei;

Afișarea rezultatelor – 05 aprilie 2024;

Depunerea contestațiilor – 08 – 10 aprilie 2024, ora 16:00, ora Romaniei;

Soluționarea contestațiilor – 26 aprilie 2024;

Afișarea rezultatelor finale – 29 aprilie 2024;

Semnarea contractelor: 30 aprilie – 15 septembrie 2024.

Contact: burse@icr.ro


Apel la candidaturi Bursa Lucian Blaga Formular inscriere Bursa Lucian Blaga Model Raport Bursa Lucian Blaga Axena 3 Bursa Lucian Blaga Regulament General Bursa Lucian Blaga 2024 Model Contract Burse Lucian Blaga