Apel la candidaturi pentru bursele „Ion Mincuˮ care se vor desfășura în anul 2024

Institutul Cultural Român lansează un apel la candidaturi pentru a oferi în anul 2024 două burse „Ion Mincuˮ. Invităm absolvenții de arhitectură interesați să trimită dosarele de candidatură până pe data de 15.03.2024, ora 16:00, ora României, la adresa de e-mail burse@icr.ro.

Bursele „Ion Mincuˮ se acordă arhitecților români în vederea pregătirii lucrărilor științifice pe o temă relevantă pentru societatea academică românească, timp de două luni, în cadrul unor instituţii, atât din străinătate, cât și din România. Acest tip de bursă a fost inaugurat în anul 2013, având drept scop încurajarea absolvenţilor de arhitectură la nivel de masterat şi doctorat în domeniile acestora de activitate și perfecţionarea studiilor, timp de două luni, în cadrul unor instituţii de învăţământ şi cercetare prestigioase din Europa și din țară, alese de candidaţi în funcţie de proiectele de cercetare gândite în prealabil. Se acordă două burse anual, în valoare de 4.500 de euro fiecare. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti pe baza dosarelor de candidatură primite.

Numărul de burse acordate anual: 2 (două);

Durata bursei: 2 (două) luni;

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: arhitectură, urbanism, conservarea patrimoniului cultural şi istoric.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15.03.2024ora 16:00, ora României.

Sumele acordate: 4.500 euro/bursă.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

a. formularul de înscriere;

b. CV;

c. copie dupa actul de identitate/paşaport;

d. descrierea proiectului de cercetare, care va conţine minimum 6.000 de semne - având în vedere paşii pe care îi va urma cercetarea, spaţiile pe care candidatul le are în vedere, necesitatea desfăşurării acestei cercetări în România;

e. un portofoliu: conţinând fotografii şi/sau fotocopii care să demonstreze activitatea practică a candidatului în domeniul ales (planuri urbanistice, machete, materiale redactate pe parcursul anilor de studiu);

f. două scrisori de recomandaredin partea specialiștilor din domeniu;

g. scrisoare de intenţie;

h. copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral sau deţinerea titlului de doctor la o universitate acreditată.

i. declarație pe propria răspundere din care să rezulte că toate documentele trimise sunt conforme cu originalul.

Adresa la care se trimit documentele: burse@icr.ro

Data limită pentru depunerea online a dosarelor: 15 martie 2024, ora 16:00, ora României.

CALENDAR

Depunerea dosarelor – 15 februarie - 15 martie 2024, ora 16:00, ora României;

Afișarea rezultatelor – 5 aprilie 2024;

Depunerea contestațiilor – 8 – 10 aprilie 2024, ora 16:00, ora Romaniei;

Soluționarea contestațiilor – 26 aprilie 2024;

Afișarea rezultatelor finale – 29 aprilie 2024;

Semnarea contractelor: 30 aprilie – 11 octombrie 2024.

Contact: burse@icr.ro


Anexa V - Bursele Ion Mincu Apel la candidaturi Bursele Ion Mincu Formular inscriere 2024 Model contract 2024 Model raport 2024