Apel la candidaturi pentru bursele „George Enescu“ 2024

Institutul Cultural Român lansează un apel la candidaturi pentru a oferi în anul 2024 două burse, sub forma unor stagii de trei luni la Cité Internationale des Arts din Paris, unor muzicieni români. Invităm artiștii interesați să trimită dosarele de candidatură până pe data de 19 octombrie 2023, orele 16.00, la adresa de e-mail burse@icr.ro.

Obiectivul principal al programului de burse „George Enescu“ este introducerea artiştilor români în circuitul valorilor europene, prin oportunitatea de a lucra într-un mediu artistic internaţional. Programul se adresează muzicienilor români cu studii universitare de specialitate încheiate şi cu performanţe recunoscute în domeniu. Sunt oferite anual două burse „George Enescu“ pentru perioade de câte 3 (trei) luni, în vederea desfăşurării unor proiecte artistice în atelierul dedicat României de la Cité Internationale des Arts din Paris. Valoarea fiecărei burse este de 6.000 de euro. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, personalităţi recunoscute în domeniul muzică și muzicologie, pe baza dosarelor de candidatură primite. Criteriile de evaluare suntperformanţa academică a candidaţilor, specializări și masterclassuri, premii naţionale şi internaţionale, calitatea proiectului propus în raport cu locul de desfășurare, performanţa artistică.

Dosarele selectate sunt trimise spre validare Comisiei de admitere de la Cité Internationale des Arts.

Perioade de desfășurare a burselor:

  • februarie – aprilie 2024;
  • august – octombrie 2024;

Dosarul de solicitare a bursei va cuprinde următoarele documente necesare pentru înscriere:

  1. formularul de înscriere,menționând perioada pentru care solicită bursa;
  2. CV-ul cu informaţii detaliate despre activitatea candidatului;
  3. copie după actul de identitate (carte de identitate sau pașaport), copie după diploma de licenţă; în cazul în care candidatul este şi absolvent de studii aprofundate, se vor adăuga copii şi după aceste acte;
  4. un proiect de rezidență din care să reiasă: justificarea experienţei profesionale şi a competenţei în materie, nivelul artistic care să permită aprofundarea dialogului cu artiştii străini, relevanţa bursei la Paris pentru realizarea proiectului, argumentată printr-un text de maximum 2 (două) pagini în care să fie indicate locuri/muzee propuse spre vizitare, temele care se vor studia în contextul bursei, ce activităţi vor fi realizate;
  5. declarație pe propria răspundere din care să rezulte că toate documentele trimise sunt conforme cu originalul;
  6. pentru muzicieni – una sau mai multe înregistrări – link-uri de transfer;

pentru compozitori – una sau mai multe partituri; 

         7. un dosar de presă;

         8. 2 (două) scrisori de recomandare.

Proiectele de rezidență și CV-urile vor fi redactate atât în limba română, cât şi în limba franceză.

Adresa la care se trimit documentele: burse@icr.ro

Data limită pentru depunerea online a dosarelor:19 octombrie 2023, orele 16.00.

Cité Internationale des Arts este o fundație privată recunoscută ca organizație de interes public. De la inaugurarea sa în 1965, a găzduit artiști în rezidență din întreaga lume. Este o organizație care încurajează dialogul intercultural, un loc al schimburilor culturale în care artiștii se pot întâlni cu publicul și cu alți profesioniști. Cité Internationale des Arts este localizat în cartierele Marais și Montmartre. În fiecare lună, în parteneriat cu peste 130 de organizații franceze și internaționale, Cité Internationale des Arts primește peste 300 de artiști în rezidență, care lucrează într-o gamă largă de discipline.

CALENDAR

Publicarea anunțului – 19 septembrie 2023

Depunerea dosarelor – 19 septembrie – 19 octombrie 2023, orele 16.00

Afișarea rezultatelor – 31 octombrie 2023

Depunerea contestațiilor – 1 – 3 noiembrie, orele 13.00

Soluționarea contestațiilor – 24 noiembrie 2023

Afișarea rezultatelor finale – 24 noiembrie 2023

Contact: burse@icr.ro


Apel la candidaturi Bursele George Enescu Anexa II la Regulamentul General Formular de inscriere Model de raport Regulament General Burse