Apel la candidaturi pentru bursele „Constantin Brâncușiˮ 2024

Institutul Cultural Român lansează un apel la candidaturi pentru a oferi în anul 2024 două burse, sub forma unor stagii de trei luni la Cité Internationale des Arts din Paris-Franța, unor artiști plastici/vizuali. Invităm artiștii interesați să trimită dosarele de candidatură până pe data de 17 noiembrie 2023, ora 16.00, la adresa de e-mail burse@icr.ro.

Obiectivul principal al programului de burse „Constantin Brâncușiˮ este introducerea artiştilor români în circuitul valorilor europene, prin oportunitatea de a lucra într-un mediu artistic internaţional. Programul se adresează artiştilor plastici/vizuali români cu studii universitare de specialitate încheiate şi cu performanţe recunoscute în domeniu. Sunt oferite anual două burse „Constantin Brâncuşi“ pentru perioade de câte 3 (trei) luni, în vederea desfăşurării unor proiecte artistice în atelierul dedicat României la Cité Internationale des Arts, Paris-Franța. Valoarea fiecărei burse este de 6.000 de euro. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, personalităţi recunoscute în domeniul artelor plastice/vizuale, pe baza dosarelor de candidatură primite. Criteriile de evaluare sunt relevanța activităţii artistice de până acum (expoziţii, recomandări, dosar de presă), proiectul ca atare, calitatea proiectului propus în raport cu locul de desfășurare, fezabilitatea proiectului în intervalul bursei, caracterul inovativ al proiectului în contextul experienței artistice anterioare, contacte relevante în locul de desfășurare al bursei.

Dosarele selectate sunt trimise spre validare Comisiei de admitere de la Cité Internationale des Arts.

Perioade de desfășurare a burselor:

  • mai – iulie 2024;
  • noiembrie 2024 – ianuarie 2025;

Dosarul de solicitare a bursei va cuprinde următoarele documente necesare pentru înscriere:

  1. formularul de înscriere, menționând perioada pentru care solicită bursa;
  2. CV-ul conţinând informaţii detaliate asupra activităţii candidatului;
  3. copie după actul de identitate (carte de identitate sau pașaport), copie după diploma de licenţă; în cazul în care candidatul este şi absolvent de studii aprofundate, se vor adăuga copii şi după aceste acte;
  4. un proiect de rezidență din care să reiasă: justificarea experienţei profesionale şi a competenţei în materie, nivelul artistic care să permită aprofundarea dialogului cu artiştii străini, relevanţa bursei la Paris pentru realizarea proiectului, argumentată printr-un text de maximum 2 (două) pagini în care să fie indicate locuri/muzee propuse spre vizitare, temele care se vor studia în contextul bursei, ce activităţi vor fi realizate;
  5. pentru artişti plastici – 10-15 fotografii, cataloage în care să se menţioneze data şi dimensiunile reale ale lucrărilor;

pentru artiști fotografi – 10-15 fotografii 24/30 (în medie);

pentru artiști video – link-uri de transfer care să conțină materiale video;

          6. un dosar de presă;

          7. 2 (două) scrisori de recomandare;

          8. declarație pe propria răspundere din care să rezulte că toate documentele trimise sunt conforme cu originalul.

Proiectele de rezidență și CV-urile vor fi redactate atât în limba română, cât şi în limba franceză.

Adresa la care se trimit documentele: burse@icr.ro

Data limită pentru depunerea online a dosarelor: 17 noiembrie 2023.

Cité Internationale des Arts este o fundație privată recunoscută ca organizație de interes public. De la inaugurarea sa în 1965, a găzduit artiști în rezidență din întreaga lume. Este o organizație care încurajează dialogul intercultural, un loc al schimburilor culturale în care artiștii se pot întâlni cu publicul și cu alți profesioniști. Cité Internationale des Arts este localizat în cartierele Marais și Montmartre. În fiecare lună, în parteneriat cu peste 130 de organizații franceze și internaționale, Cité Internationale des Arts primește peste 300 de artiști în rezidență, care lucrează într-o gamă largă de discipline.

CALENDAR

Publicarea anunțului – 17 octombrie 2023

Depunerea dosarelor – 17 octombrie 2023 – 17 noiembrie 2023, ora 16.00

Afișarea rezultatelor – 24 noiembrie 2023

Depunerea contestațiilor – 27 – 29 noiembrie 2023, ora 16.00

Afișarea rezultatelor finale – 12 decembrie 2023

Contact: burse@icr.ro


Apel la candidaturi Burse Constantin Brancusi Anexa I la Regulamentul General Formular de inscriere Model de raport Regulament General Burse