Apel la candidatură: Burse destinate jurnaliștilor culturali străini - sesiunea 2017

(Actualizare: 10 aprilie 2017)

Ca urmare a numărului insuficient de dosare depuse, termenul de înscriere se prelungește până la data de 28.04.2017.

Bursele de cercetare și documentare destinate  jurnaliştilor culturali străini constau în susținerea financiară a unui stagiu de documentare de o lună în România, pentru a realiza proiecte vizând promovarea fenomenului cultural românesc în presa străină. Astfel, ICR acordă burse jurnaliştilor străini care propun proiecte de lucru reflectând diverse aspecte ale culturii românești. Numărul de burse acordate anual este de 5 (cinci) burse distribuite, în funcţie de perioada convenită împreună cu jurnaliştii desemnaţi câştigători, pe o perioadă aleasă până la sfârșitul anului calendaristic.

Aceştia îşi vor desfăşura perioada de documentare pe durata unei luni petrecute în zonele vizate de subiectul acestora.

Numărul de burse acordate anual: 5 (cinci)

Sumele acordate: 1 500 euro/bursă

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: jurnalism cultural/film documentar - fotoreportaje

Durata burselor: maximum o lună.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

- formularul de înscriere;

- CV;

- copie după actul de identitate/paşaport;

- descrierea proiectului de cercetare, care va conţine trei pagini minimum (MS Office) – având în vedere paşii pe care îi va urma cercetarea, spaţiile pe care candidatul le are în vedere, necesitatea desfăşurării acestei cercetări în România;

- un portofoliu conţinând articole/înregistrarea unor emisiuni;

- DVD-uri conţinând filme documentare, înregistrarea unor interviuri, CD-uri conţinând emisiuni în format audio;

- un număr de 20 de fotografii, alături de albume foto care să demonstreze interesul candidatului în acest domeniu;

- o scrisoare de recomandare din partea conducerii ziarului/postului de radio/TV/asociaţiei unde activează sau a activat candidatul; 

- scrisoare de intenţie (într-o limbă de circulaţie internaţională).

Documentaţia va fi redactată în limba engleză.

http://icr.ro/pagini/programul-de-burse-si-rezidente-sesiunea-2017

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact:

Cătălin Rogojinaru

catalin.rogojinaru@icr.ro

_______________________________________________


Institutul Cultural Român anunță lansarea unui nou apel la candidatură în cadrul Programului de Burse destinate jurnaliștilor culturali străini - sesiunea 2016, oferind sprijin financiar pentru un stagiu de documentare de o lună în România.

Astfel, ICR acordă burse jurnaliștilor străini care propun proiecte de lucru ce reflectă diverse aspecte ale culturii române.

În anul 2016 vor fi oferite 10 (zece) burse, distribuite pana la sfârșitul anului calendaristic in funcție de perioada convenită împreună cu jurnaliștii desemnați câștigători.

Aceștia se vor documenta pe perioada unei luni.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 21 aprilie 2016.

Valoarea unei burse este de 1500 EUR/ persoană.

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: jurnalism cultural/film documentar-fotoreportaje.

Documentele necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei): formularul de înscriere, CV, copie dupa actul de identitate/paşaport, descrierea proiectului de cercetare (care va conţine 3 pagini minimum - având în vedere paşii pe care îi va urma cercetarea, spaţiile pe care candidatul le are în vedere, necesitatea desfăşurării acestei cercetări în România), un portofoliu (conţinând, după caz, articole și/ sau înregistrarea unor emisiuni, DVD-uri conţinând filme documentare, înregistrări ale unor interviuri, CD-uri conţinând emisiuni în format audio, 20 de fotografii, alături de albume foto care să demonstreze interesul candidatului în acest domeniu), o scrisoare de recomandare din partea conducerii ziarului/ postului de radio/ postului TV/ asociaţiei unde activează sau a activat candidatul, scrisoare de intenţie. Documentația va fi redactată în limba engleză.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti. Contact: Cătălin Rogojinaru, tel. 031 423 2470, catalin.rogojinaru@icr.ro
Formular de înscriere pentru burse 2017