Apariţie editorială: "Românii dintre Vidin, Dunăre și Timoc. Sărbători, obiceiuri, credințe" de Emil Ţîrcomnicu

La Editura Institutului Cultural Român a fost publicată recent lucrarea Românii dintre Vidin, Dunăre și Timoc. Sărbători, obiceiuri, credințe semnată de etnologul Emil Țîrcomnicu.
Concepută ca un dicționar cu aproximativ 300 de termeni etnografici, lucrarea prezintă principalele momente rituale, credințele, obiceiurile și sărbătorile din ciclul vieții de familie (naștere, căsătorie, înmormântare), mitologia și calendarul popular, specifice românilor din arealul cuprins între Vidin, Dunăre și Timoc. Cartea se bazează pe cercetările de teren desfășurate de autor în zona timoceană din Bulgaria, realizate în special în cursul anului 2009, prin coordonarea proiectului 868/2008 PNI-IDEI, UEFISCSU-CNCSIS.

Emil Țîrcomnicu este cercetător etnolog la Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu" al Academiei Române, fiind coautor la două importante sinteze etnografice: Atlasul Etnografic Român și Corpusul de Documente Etnografice. A publicat mai multe lucrări de referință pentru studiul românității sud-dunărene, printre care: Meglenoromânii. Destin istoric și cultural, Editura Etnologică, 2004; Despre aromâni. De vorbă cu Hristu Cândroveanu, Editura Fundației Culturale Dimândarea Părintească, 2006; Identitate românească sud-dunăreană. Aromânii din Dobrogea, Editura Etnologică, 2007; Obiceiuri și credințe macedoromâne. Dicționar, Editura Biblioteca Bucureștilor, 2009.

„Sărbătorile, obiceiurile și credințele românilor timoceni fac parte integrantă din patrimoniul imaterial românesc, parte a patrimoniului imaterial european. De aceea, lucrarea de față are rolul de a aduce în atenție faptul că promovarea culturii tradiționale, mai ales în comunitățile istorice românești din jurul granițelor, supuse unui proces de asimilare etnică și aculturație, reprezintă un imperativ al momentului. Sperăm ca prin cooperarea transfrontalieră dintre România, Serbia și Bulgaria să se identifice măsuri care să producă o efervescență și la nivel științific și cultural, precum și o protecție și stimulare adecvate pentru cultivarea în limba maternă" - Emil Țîrcomnicu.

În nordul Bulgariei există două comunităţi româneşti, care se diferenţiază etnografic. Românii timoceni trăiesc în regiunea dintre Vidin şi Timoc, în zona bulgărească şi sunt localizaţi compact în 31 de sate, în oraşul Bregova, punctul de graniţă cu Serbia, şi în oraşul Vidin (numit de români Dii). De la Lom către Silistra, în regiunile Montana, Vraţa, Pleven, Lovech, Veliko Târnovo, Ruse şi Silistra, cu precădere în Vraţa, Plevna şi Veliko Târnovo, se află aproape 100 de sate locuite, în proporţii diferite, de la 10 % la 80 %, de populaţie de origine română. În prezent, în Bulgaria nu există învăţământ primar şi secundar și nici emisiuni tv sau radio în limba română.