Angelo Mitchievici - Mateiu I: Caragiale. Fizionomii decadente, 2007, 280 p.

Studiile reunite în prezentul volum evidenţiază încă o dată profunzimea unicului roman al lui Mateiu I. Caragiale - Craii de Curtea Veche - , cel mai enigmatic roman al literaturii române, a cărui elaborare s-a întins pe aproape 10 ani. Pornind de la întrebarea metodologică: este Mateiu Caragiale un scriitor romantic, realist, naturalist sau simbolist? , autorul consideră că romanul depăşeşte cadrul propriei estetici, opţiunea pentru formula decadentă dobîndeşte o semnificaţie care se extinde de la biografia scriitorului spre un orizont amplu, cel european, în care cultura română se află integrată şi cu care nu încetează să dialogheze.