Andrei Marga: Bursele și rezidențele ICR 2013

Alături de Ministerul Educației și de alte instituții de talie națională, Institutul Cultural Român acordă burse ce au drept scop sprijinirea cercetătorilor, traducătorilor și jurnaliștilor culturali. Evantaiul de burse este mai diversificat în 2013. Se acordă bursele „Constantin Brâncuși” (artiști plastici), „George Enescu” (muzicieni), „Ion Mincu” (arhitectură), „Nicolae Iorga” (diaspora), „Lucian Blaga” (cercetători români), „Seton-Watson” (cercetători străini), „Europa” (jurnalişti, autori de proiecte de promovare europeană a culturii române). Se adaugă sprijinirea traducătorilor prin bursa „Univers” și rezidențe pentru formarea unei noi generații de traducători ai literaturii române.
Având în vedere împrejurarea că unele burse acordate în anii trecuți nu au dat rezultate satisfăcătoare, fiind folosite în alte scopuri decât elaborarea de lucrări originale, Institutul Cultural Român a adoptat opțiuni noi, care inițiază schimbarea semnificativă a sistemului de burse. Am în vedere:

1. Promovarea distincției dintre „burse de studii”, care sunt apanajul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, și „burse de performanță”. Acestea din urmă sunt preocuparea Institutului Cultural Român;
2. „Bursele de performanță” trebuie să se soldeze cu realizarea unui proiect ce dă o creație nouă, originală;
3. Institutul Cultural Român acordă burse și rezidențe pe bază de concurs de proiecte și ia în seamă în mod realist capacitatea de a realiza proiectul.

Regulamentul de acordare a burselor pentru cercetare și documentare și a rezidențelor se publică de către Direcția Generală a Promovării Creației din cadrul Institutului Cultural Român.
Andrei Marga
Președintele Institutului Cultural Român