Andrei Marga: Acțiunea externă a Institutului Cultural Român

Conform misiunii pe care legea i-o încredințează, Institutul Cultural Român este destinat să promoveze cultura română în străinătate, să-i asigure vizibilitate și prestigiu. Cultura este stimulată și prin acțiunile altor instituții culturale. Institutul Cultural Român caută să sprijine creatorii în efortul de a-și consacra operele competitive. Valorile culturii se pregătesc în interior, dar consacrarea pe care Institutul Cultural Român o sprijină direct este în străinătate.
Ca urmare a misiunii, toate acțiunile Institutului Cultural Român au ca orizont afirmarea internațională a culturii române. Prin întreaga paletă de programe și de acțiuni, instituția „internaționalizează” valorile culturale din țară, sprijinind consacrarea lor în afara granițelor.

În exercitarea misiunii, Institutul Cultural Român operează pe patru planuri: 1. Activitățile institutelor culturale române din străinătate; 2. Cooperările cu instituțiile europene; 3. Cooperările cu institute culturale naționale și reprezentanți culturali ai diferitelor țări; 4. Sprijinirea creației competitive internațional prin programe desfășurate în centrala Institutului Cultural Român și sprijinite de Filialele din provinciile istorice ale țării.

Acțiunea externă a Institutului Cultural Român reunește activitățile pe aceste planuri, detaliate în materiale strategice ale instituției, precum Programele ICR 2012-2013 (octombrie 2012), Strategia – cadru pentru institutele culturale române din străinătate (februarie 2013), Strategiile cooperării cu instituții europene și instituții culturale naționale (februarie 2013) și altele.

Acțiunea externă a ICR are susținere bugetară la nivelul anului 2012. Alocația bugetară totală este cea de anul trecut, plus o creștere ușoară (de 1,69%). Este limpede că este nevoie de noi alocări bugetare, iar rectificarea bugetară 2013 va trebui să le aducă.

Până la rectificare, este de observat: 1. Bugetul alocat institutelor culturale române din străinătate, participării la târgurile de carte, cooperărilor amintite, precum și proiectelor dedicate diasporei românești este de 15 660 000 RON, permițând institutelor să opereze mai bine ca în anii precedenți, în condițiile folosirii chibzuite a resurselor. Se adaugă aproape 5 milioane de RON pentru suținerea creației și câteva milioane de RON din resursele extrabugetare obținute de Direcțiile Generale, de Institute, de Filialele înseși; 2. Participarea României la târgurile de carte va fi mai mare în 2013 (ca „invitat de onoare” la Paris, ca invitat la Torino, Londra, Göteborg), cu o susținere financiară de peste 800 000 EUR; 3. Spre a mări impactul extern al acțiunilor se pune în aplicare o strategie bazată pe modelul interacțiunii centrală – institute.

Acțiunea externă a ICR se desfășoară, de asemenea, în forma cooperărilor cu instituțiile europene. Este în pregătire o expoziție la Parlamentul European, cu tema Industriile creative în România. S-a trecut la cooperări externe, mutual benefice, focalizate pe acțiuni concrete în colaborare cu institutele culturale naționale ale diferitelor țări.

Acțiunea externă a ICR este susținută de personal înnoit în centrală și în institutele culturale din străinătate. În acest moment, la Institutul Cultural Român de la Paris noul director și noul director adjunct și-au preluat funcțiile (Alexandru Dobrescu, Ramona Călin). De asemenea, la New York (Doina Uricariu), la Lisabona (Daniel Nicolescu), la Budapesta (Gabriela Matei), la Roma (Daniela Crăsnaru). Noii directori adjuncți (Dana Bizuleanu, Berlin; Ilinca Macarie, Viena; Karen Attila Sebesi, Budapesta; Gelu Savonea, Lisabona; Mihaela Cropsey, New York; Elena Pârvu, Veneția) se află în procedura numirii, care se face de ICR, MAE și Ministerul Culturii. Concursul pentru posturile de referent a fost finalizat, cei selectați fiind, de asemenea, în procedura numirii. Concursuri, cu angajări în formele permise de lege (detașări, prestări servicii, angajare pe perioadă determinată etc.) vor avea loc în lunile următoare ale anului 2013.

Andrei Marga
Președintele Institutului Cultural Român