Andrei Eşanu, Valentina Eşanu - Dimitrie Cantemir. Descrierea stării de odinioară şi de astăzi a Moldovei, vol.2, 2007, 406 p.

"Volumul de faţă face corp comun cu ediţia bilingvă pregătită de Dan Sluşanschi, apărută în anul 2006. Prin studiile introductive, note, comentarii şi indici aceste două volume se completează reciproc, făcând ca Descriptio... să apară în toată plinătatea şi splendoarea ca tratat ştiinţific de prim rang în cultura românească." Andrei Eşanu

Traducerea din limba latină îi aparţine lui Dan Sluşanschi.