Anca Brătuleanu - Portrete domneşti în colecţii străine / Portraits of Romanian Princes in Foreign Collections, 2010, 80 p.

Consultant istoric: Andrei Pippidi
Concepţie grafică: Gianini Georgescu
Traducere în limba engleză: Anca Brătuleanu, Magda Teodorescu. Review: Jeremy Howard.

"(...) portretele au fost descoperite pe parcursul unor cercetări începute din dorinţa de a elucida ceea ce am numit fenomenul Golia, cu alte cuvinte, o investigaţie destinată să explice prezenţa în cadrul Mănăstirii Golia din Iaşi a unei biserici care - deşi păstrează caracteristicile planimetric-spaţiale specifice lăcaşelor de cult moldoveneşti - este îmbrăcată într-o haină purtând pecetea influenţelor asimilate din arhitectura Poloniei epocii.
Dacă nu am reuşit să găsesc numele meşterului sau arhitectului care a realizat biserica Mănăstirii Golia sau doar faţadele ei, am ajuns în schimb la concluzia că alegerea acestuia şi a expresiei arhitecturale pe care urma să o primească construcţia au fost fapte fireşti în contextul strânselor relaţii politice şi culturale între Moldova şi Polonia, cultivate mai ales începând cu jumătatea secolului al XVI-lea. Mărturii ale acestor legături marchează istoria teritoriului românesc de la est de Carpaţi timp de peste un secol. Fiindcă - începând cu Petru Rareş, mai apoi cu Alexandru Lăpuşneanu şi cu unii dintre apropiaţii săi - o sumă de decizii urmate de fapte de viaţă, gesturi individuale sau colective, ilustrează politici, mentalităţi şi orizonturi estetice din ce în ce mai puternic orientate către cele ale europenităţii pe care o reprezintă Polonia epocii. Un secol pentru care mi s-au părut cu precădere revelatoare raporturile personale pe care Ieremia Movilă şi familia sa, Petru Movilă, precum şi Vasile Lupu le-au întreţinut cu lumea polonă." - Anca Brătuleanu