Anamaria Smigelschi (concepţia grafică şi selecţia imaginilor) - Ion Alin Gheorghiu (album, ediţie bilingvă română-engleză), 2004, 192 p.

"Ion Gheorghiu, din sinteza unor elemente vechi şi noi, abstractizează cu splendide şi inedite euritmii decorative, dar şi cu unice armonii coloristice, o încântătoare peisagistică pe care o simţi pornind de la cosmosul românesc spre a răsuna universal." Petru Comarnescu

"Aş vrea să pictez cu mine - 
Dacă întind mâinile şi picioarele
ca o cruce greacă
acopăr pânza.
Întrebarea rămâne:
Cine mă striveşte şi mai ales cine
scrie dedesubt, cu litere de tipar,
GHEORGHIU?"