Album monografic Dan Cioca

Ediție bilingvă (română-engleză)
Prefață de Adrian-Silvan Ionescu
Concepție grafică și copertă / Graphic and cover design: Dan Glăvan
Texte de / Texts by: Adrian-silvan Ionescu, Iolanda Malamen, Cătălin Davidescu, Dan Grigorescu, Titus Mocanu, Grigore Arbore, Petru Comarnescu, Vito Grasso, I.D. Sârbu, Romulus Vulpescu, Marin Sorescu, Florian Potra, N. Carandino, N. Argintescu Amza, Ruxandra Garofeanu, Avram Kampf, Per Olof Ekstrom, Ion Cocora, Cristina Anghelescu, Corneliu Ostahie, Ion Parhon, Nicolae Florea, Vartan Arachelian.
Fotografii / Photos: Adrian Tofan, Cătălin Marcu, Dan Dumitrescu, Sorin Radu, Ioan Cioca
Versiune engleză / English version: Monica Voiculescu

„La deplină maturitate, Dan Cioca nu mai experimentează, ci relevă din preaplinul culturilor ce le-a înmagazinat în suflet o viață întreagă, cât a fost constrâns să se exprime aproape exclusiv în alb și negru. De aceea, trebuie să salutăm întoarcerea lui Dan Cioca în lumea culorii și să-i ovaționăm dezlănțuirea.“ – Adrian-Silvan Ionescu

„Dan Cioca este unul dintre acei plasticieni surprinzători, versatili, care aduc întotdeauna un suflu nou în aparițiile pe simeză. Versat în multe tehnici și genuri, se simte în largul său și se exprimă la fel de elocvent atât prin acromatismele graficii de șevalet ori publicitare, cât și prin nuanțele puternice ale pictruii în ulei. Stăpân în zona figurativului, nu își pierde cumpătul nici în abstracțiunile lirice. Am putea să-l socotim pe dan Cioca un adevărat vrăjitor în a cărui personalitate sunt combinate trăsăturile înțeleptului și atotputernicului Merlin, ce-și folosea forțele în scopuri benigne, cu acelea ale lui Panurge cel pus pe șotii, pentru că și el are înclinație spre farsă și buf, atât în sfera vizualului, cât și în viața de zi cu zi pe care și-o trăiește ca pe o operă de artă vie. La acestea se poate adăuga prețuirea nemăsurată pe care o arată pentru exponatele de artă culinară, pe care o asimilează, cu îndreptățire, între artele liberale și căreia îi acordă o atenție plină de duioșie, și o cinstește întocmai ca Pantagruel. Într-un cuvânt, Cioca este un bon viveur în adevăratul înțeles al cuvântului, care se delectează și savurează toate formele de artă.“ - Adrian-Silvan Ionescu

224 pagini