Album Marilena Preda Sânc

Ediţie bilingvă (română-engleză)

Texte de: Ruxandra Balaci, Magda Cârneci, Maria Magdalena Crişan, Călin Dan, Liviana Dan, Mihai Drişcu, Adrian Guţă, Oliv Mircea, Mihaela Miroiu, Olivia Niţiş, Marilena Preda Sânc, Radu Procopovici, Alexandra Titu, Josep Valles Rovira

Design: Ciprian Ciuclea

Fotografii: Emil Berdeli, Gelu Ciocan, Tudor Cucu, Ciprian Ciuclea, Simona Dobrescu, Eugen Lupu, Răzvan Mihalache, Bogdan Mateiaş, Olivia Niţiş, Marilena Preda Sânc, Victor Velculescu

Traducere de: Carmen Axinte, Magda Cârneci, Călin Dan, Mihaela Eftimiu, Adina Kenereş, Olivia Niţiş

"Formată ca muralistă mă consider o pictoriţă de imagini fixe şi dinamice concentrate pe reprezentări ale Realităţilor. Mintea, corpul şi sentimentele mele înregistrează experienţe trăite pe care le vizualizez în lucrări. Între 1981-2011 am realizat o operă care implică cercetarea problematicilor private/sociale/politice/feministe. Această artă în permanentă evoluţie se dezvoltă pe un fond concret şi efemer într-o viziune abstractă sau figurativă. Sunt constant preocupată de mesaj." (Marilena Preda Sânc)

"Marilena Preda Sânc parcurge un traseu de trei decenii de activitate, marcate istoric şi conceptual de poveştile personale prinse în patru teme majore: Modul, Corp-peisaj, Feminisme şi Glob. Anatomia proiectului ne îndeamnă la un parcurs autoreferenţial ca expresie a unor preocupări subiective nu doar legate de tematici filozofice, ci şi de problematici socio-politice.
MPS optează pentru o condiţie foarte personală, chiar militant anti-impersonală, în favoarea sondării identităţii, plasată pe intervalul dintre mediul aproape organic al picturii, supus jupuirii şi biciuirii cromatice şi o reprezentare gestuală ponderat-agresivă, dar la fel de densă a graficii, intervenţiilor pe fotografie şi a artei video." (Olivia Niţiş)

224 pag