ACTUALIZARE 2017: Burse pentru traducători profesioniști // Rezidențe pentru traducători în formare

Prelungire termen depunere dosare Bursă Traducători Profesioniști


Programul îşi propune o colaborare cât mai strânsă cu traducătorii profesionişti, specializaţi în traducerea autorilor români[1]în limbi străine. Candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a traduce în România şi de a interacționa în mod direct cu scriitorii, editorii și traducătorii români, cât şi cu mediul care defineşte literatura română. Se oferă anual5 (cinci) bursede cate o lună,în perioada solicitată de candidat. Valoarea unei burse: 1 000 EUR


Ca urmare a numărului insuficient de dosare depuse, termenul limită de înscriere se prelungește până la data de 15 iulie 2017.Conform noului Regulament General al Burselor și Rezidențelor, aprobat de către Comitetul Director al Institutului Cultural Român la data de 3 Martie 2017,vă informăm că „Persoanele fizice nu pot beneficia de acelaşi tip de bursă pentru cercetare şi documentare sau de altă formă de sprijin material (rezidenţe) de mai multe ori”.Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați http://icr.ro/pagini/regulament-general.


Domeniile pentru care se organizeazã evaluarea şi selecţia:traduceri.Durata burselor:o lună.Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):


-CV, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant;
-copie după actul de identitate/pașaport;
-copii ale diplomelor de studii;
-scrisoare de intenţie/proiect de lucru;
-două scrisori de recomandare;
-copie după un contract încheiat cu o editura străină pentru publicarea unei opere din literatura română.


Persoana de contact: Catalin Zamfir Catalin.zamfir@icr.ro


Annexes to genereal regulations for foreigners Application form General regulation