A fost lansat proiectul NARDIV, finanțat prin programul-cadru Orizont Europa. ICR, partener în consorțiul proiectului

Reprezentanții instituțiilor academice și culturale europene din Franța, Germania, Olanda, Polonia, România și Slovacia, partenere în proiectul NARDIV derulat în cadrul programului Horizon Europe, au lansat proiectul NARDIV, în cadrul reuniunii care a avut loc la Universitatea Marseille-Aix, în perioada 11-13 iulie 2023.

NARDIV sintetizează titlul amplu al proiectului: „United in Narrative Diversity? Cultural (Ex-)Change and Mutual Perceptions in Eastern and Western Europe at the Threshold of the Digital Age”.

Proiectul se va desfășura în perioada 2023-2026 cu participarea: Université d´Aix Marseille (coordonator), Universitatea din București, Protisvalor Méditerranée, Uniwersytet Wrocławski, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Uniwersytet Szczeciński, Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam, Institutul Cultural Român, Goethe-Institut București, Institut Français de Roumanie, Universiteit van Amsterdam, Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), EUFRAK-EuroConsults Berlin GmbH, GLOBESEC. La reniunea de lansare a proiectului au participat reprezentanți din Franța, Elveția, Olanda, Germania, Polonia și Slovacia, alături de reprezentanții instituțiilor partener din România: domnul Joachim Umlauf, directorul Goethe-Institut București, domnul Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român și doamna Cristina Sima, șefa Biroului Cooperări Externe al ICR, domnul Julien Chiappone-Lucchesi, consilier pentru cooperare și acțiuni culturale în București și director al Institutului Francez din România, domnul Loic Meuley, atașat cultural și director delegat al Institutului Francez din București și prof.univ.dr. Gabriel Horațiu Decuble și lect.univ. Oana-Valentina Suciu, din partea Universității din București.

Institutul Cultural Român urmărește, și prin participarea în cadrul acestei proiect european, atingerea primului obiectiv structural propus prin Strategia ICR 2022-2026, adoptată la începutul anului 2022: „Conceperea de proiecte și dezvoltarea de programe și schimburi cu caracter cultural, artistic, științific, educativ, documentar (...)”.

Într-o Europă care se confruntă cu o relansare a stereotipurilor culturale și naționale declanșate de criza migrației, Covid-19, regresul democratic și războiul împotriva Ucrainei, NARDIV își propune, în concordanță cu liniile directoare din Strategia ICR 2022-2026, să exploreze posibilitățile viitoare de construire și gestionare a relațiilor transnaționale în domeniile culturii și patrimoniului, piloni ai diplomației culturale.

Luând ca punct de plecare al acțiunilor a șase țări europene –Franța, Germania, Olanda, Polonia, România și Slovacia – partenerii instituționali implicați vor examina critic percepțiile reciproce din Europa de Est și de Vest prin prisma schimbului intercultural. În cadrul proiectului, savanți, practicieni din institutele dedicate schimburilor culturale, artiști și reprezentanți ai industriilor creative își vor uni forțele pentru a analiza dificultățile actuale, de la evoluții istorice divergente, investiții emoționale, până la provocările revoluției media digitale.

Ambiția proiectului NARDIV depășește stadiul tehnicii și dezvoltă concepte noi. Designul proiectului facilitează o strânsă cooperare transnațională între partenerii academici și managerii schimburilor culturale. Instituțiile culturale partenere în proiect vor avea un dublu rol pe parcursul celor patru ani. Ele vor „servi” ca obiecte de cercetare, dar vor reprezenta și laboratoare practice, pentru discutarea critică a constatărilor primei faze de cercetare academică și pentru dezvoltarea de noi formate în timpul celei de-a doua, „experimentale”. În această a doua fază, în care ICR va participa în perioada 2025-2026, rezultatele și recomandările instituțiilor academice vor putea fi probate, testate și reevaluate cu ajutorul unor grupuri țintă: experți și practicieni în domeniul schimburilor interculturale sau diplomației culturale, dar și reprezentanți ai generațiilor tinere (studenți) și ai societății civile (în special tineri și reprezentanți ai minorităților). Combinația de ateliere de cercetare artistică va permite, de asemenea, o diseminare a rezultatelor cercetării către un public larg și grupuri țintă, care în mod normal sunt greu de atins.

Facebook NARDIV